Fra højre: Danske Erhverv ved Thomas Nissen, Danske Maritime ved Jenny Braat, Danmark ved vicechef FMI, kommandør John Boye Rasmussen og Dansk Industri – Forsvar og Sikkerhed ved Joachim Finkielmann.

Fra venstre: Danske Erhverv ved Thomas Nissen, Danske Maritime ved Jenny Braat, Danmark ved vicechef FMI, kommandør John Boye Rasmussen og Dansk Industri – Forsvar og Sikkerhed ved Joachim Finkielmann. Foto: FMI KOM

Af Jan Schelbech, FMI KOM

 

I en tid, hvor globale sikkerhedsudfordringer er i konstant forandring, har FMI taget endnu et vigtigt skridt for at styrke samarbejdet mellem Danmark og USA. Dette sker gennem en ”Code of Conduct”, som det danske forsvar har underskrevet med forsvarsindustrielle brancheorganisationer. Aftalen gør det muligt for Danmark og danske virksomheder at prioritere anskaffelser og indkøb i USA. Det samme gælder ligeledes for USA, som har mulighed for at prioritere anskaffelser og indkøb hos det danske forsvar og danske forsvarsindustrielle virksomheder.


Den danske ”Code of Conduct” blev underskrevet i forbindelse med et informations- og dialogmøde for danske virksomheder og brancheorganisationer, som foregik hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse den 14. november 2023. Danmark var repræsenteret ved vicechef for FMI, kommandør John Boye Rasmussen.

 

fra højre: Danske Erhverv ved Thomas Nissen, Danske Maritime ved Jenny Braat, Danmark ved vicechef FMI, kommandør John Boye Rasmussen og Dansk Industri – Forsvar og Sikkerhed ved Joachim Finkielmann.

Code of Conduct underskrives

Aftale for at styrke forsyningssikkerhed

Som led i den tidligere indgåede SOSA-aftale (Security of Supply Arrangement) mellem de to lande er ”Code of Conduct” blevet indført for at binde de to landes forsvar og forsvarsindustri endnu tættere sammen.


Chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, underskrev på vegne af Danmark SOSA-aftalen med USA den 8. februar 2023. En SOSA er en bilateral aftale på det forsvarsindustrielle område, der giver forsvaret ret til at få prioriteret anskaffelser hos amerikanske producenter.


Samtidig skal Danmark sikre gensidig støtte. Anmodning om støtte kan komme fra både stat og industri og er ikke begrænset til kriser, nødsituationer eller krig.


I USA er alle amerikanske virksomheder lovmæssigt forpligtet til at efterkomme prioriterede anmodninger fra det amerikanske forsvarsministerium. Også anmodninger, der kommer på foranledning af et SOSA-partnerland, hvis anmodning bliver accepteret af de amerikanske myndigheder.

 

Forhold for danske virksomheder

Modsat er danske virksomheder ikke lovmæssigt forpligtet til at yde støtte til USA på foranledning af den danske stat.


Fra dansk side er der derfor etableret en ”Code of Conduct” sammen med danske brancheorganisationer, som virksomheder frivilligt kan tilslutte sig. Selvom ”Code of Conduct” ikke er bindende, er det anført i aftalen, at en virksomhed vil yde en ekstra indsats for at opfylde og prioritere amerikanske anmodninger om en kontrakt.


Danske virksomheder i forsvarsindustrien skal nu overveje, om det giver værdi formelt at tilslutte sig ”Code of Conduct”. Det vil resultere i, at man bliver registreret som mulig leverandør til det amerikanske forsvarsministerium. En virksomhed skal dog overveje omdømmerisikoen ved at tilslutte sig aftalen, hvis man ikke er i stand til at prioritere og levere en ordre, såfremt USA får brug for det.

 

Endnu et led i kæden

Det at tilslutte sig ”Code of Conduct”, er ikke en genvej til det amerikanske marked. Danske virksomheder skal fortsat gennem en længere proces for at blive godkendt som leverandør til den amerikanske regering.


Fordelen for Danmark ved at indgå en SOSA-aftale er dobbelt. Dels vil det muliggøre at få prioritet på danske indkøb ved den amerikanske forsvarsindustri. Dels er aftalen også med til at promovere de danske forsvarsindustrielle virksomheder over for den amerikanske regering og forsvarsindustri, hvis de tilslutter sig ”Code og Conduct.”


Samtidig er det en forlængelse af andre tiltag og aftaler, der har til formål at fremme sikkerhedssamarbejdet mellem Danmark og USA.