DALO Industry Days skaber værdi på tværs af industrien

DALO Industry Days afholdes igen i år i Ballerup Super Arena.

Onsdag og torsdag den 23. og 24. august 2023 løber DALO Industry Days, årets største forsvarsindustrievent i Norden, for 11. gang af stablen i Ballerup Super Arena. Industridagene spiller en afgørende rolle for hele industrien, når det kommer til at forny og udvikle sig. Dagene selv har også oplevet en rivende udvikling med en tidobling af udstillere og besøgende siden starten.

 

”Industridagene handler om udvikling. Af vores markedskendskab, af Forsvarets kapaciteter og af industriens teknologier, så fremtidige udfordringer kan håndteres i fællesskab,” siger major Martin Veirum, der har arrangeret DALO Days for Forsvarets Industrikontor siden 2016. I år giver han opgaven videre til orlogskaptajn Kenneth Dideriksen, der altså nu skal have ansvaret for fremover at planlægge de to vigtige dage.

 

For Kenneth Dideriksen giver det god mening, at FMI investerer tid i DALO Days. Han ser værdi i, at der skabes et samspil mellem FMI og selve industrien. Dette er samtidig med til at understøtte regeringens strategi for dansk forsvarsindustri fra 2021, hvor første handlingspunkt er at skabe styrket samarbejde mellem Forsvarsministeriet og industrien.

 

”Udstillere og deltagere kommer til at møde FMI’s medarbejdere, chefer, soldater – hele Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet, Rigspolitiet. Alle, der har med forsvar, sikkerhed og beredskab at gøre,” siger Kenneth Dideriksen.

 

”Omvendt får vi indblik i de nyeste projekter og innovationer. Alt, der udstilles, er relevant ift. Forsvaret og det, vi anskaffer. Alt lige fra store kampvogne og rifler til beredskabstøj, lægebehandling og hundefoder,” fortsætter han.

 

Det er han ikke ene om at tænke. Ifølge major og næstkommanderende for FMI’s landmilitære division, KALA, Anders Bragh Andersen er dagene en god måde at møde leverandører på.

 

”Industry Days er et godt sted at udbygge og vedligeholde vores relationer til kunder og leverandører. Det er også et sted, som kan bidrage til markedsundersøgelse eller andet i anskaffelsesprocessen. Helt banalt kan det være nyttigt at stå med materiellet i hænderne og ikke mindst få stimuleret sin faglige nysgerrighed og få lejlighed til at se, hvad de forskellige værn har af materiel,” siger han.

 

Det er altså en gensidig videndeling og interaktion, gavnlig for alle, der finder sted, når over 400 udstillere og mere end 4000 besøgende mødes i Ballerup Super Arena. I år er dagene planlagt på en måde, der skal være med til at skabe stærke netværker på tværs af virksomheder og udstillere. Ved at temaopdele standene håber orlogskaptajn Kenneth Dideriksen, at der kommer et samspil mellem flere virksomheder.

 

”Vi har oprettet temaområder for at skabe yderligere dialog og debat, og så man undgår at skulle flytte sig for meget rundt for at finde andre inden for samme specialisering. Vi har bl.a. områder, der fokuserer på startups, green defence inden for den maritime industri samt et arktisk temaområde. Det samler industrien på en mere naturlig måde og gør, at vi bedre kan planlægge mere relevante indlæg,” siger han.