FMI kronelogo

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Den sikkerhedspolitiske situation har grundlæggende ændret sig som følge af Ruslands angreb på Ukraine d. 24. februar 2022, herunder Finlands og Sveriges henholdsvis optagelse og ansøgninger om NATO-medlemsskab. Dette har bl.a. ændret det geografiske fokus for en dansk ASW-kapacitet og skærpet de operative krav til Forsvaret for at kunne gennemføre ASW-operationer i Nordatlanten i samarbejde med relevante allierede nationer.

 

De skærpede operative krav vurderes ikke at være forenelige med specifikationerne i det igangværende udbud for anskaffelse af TAS til Søværnets ASW fregatter, hvorfor Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har vurderet, at en annullering af igangværende udbud og efterfølgende opdatering af specifikationer er nødvendig for at imødekomme de skærpede operative krav.

-

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse vil gennemføre nye operative og materieltekniske analyser med henblik på at vælge den løsningsmodel for det fornyede anskaffelsesforløb, der hurtigst muligt tilvejebringer en dansk TAS-kapacitet.

 

Opbygningen af den helikopterbaserede ASW kapacitet fortsætter uafhængig af annulleringen af TAS udbuddet.