De fleste forbinder fyrværkeri med noget, der hører årsskiftet til. Men ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er arbejdet med fyrværkeri noget, der strækker sig over hele året.

Afskaffelsesprocessen af lovligt konsumfyrværkeri fra depot til afbrændingsovn. Se videoen nederst på siden.

Historie og video af Søren Sahl Jeppesen

 

I samarbejde med Politiet er det FMI, der har til opgave at opmagasinere og afskaffe ulovligt samt lovligt konsumfyrværkeri. Fyrværkeriet, som ender i Politiets varetægt, opmagasineres af FMI på forskellige ammunitionsdepoter rundt om i landet. Fyrværkeriet optager dog værdifuld plads i depoterne, da hylderne i stedet skal fyldes op med konventionel ammunition til Forsvaret.

 

Tidligere havde FMI en aftale med en udenlandsk virksomhed, som stod for transport og afskaffelse af fyrværkeriet. Grundet omstrukturering samt et ønske om en hurtigere og mere effektiv afskaffelsesmetode, indgik FMI en aftale med Fortum A/S i Nyborg. Den fynske virksomhed tager sig hovedsagligt af afskaffelsen af det lovlige konsumfyrværkeri, hvor det ulovlige fyrværkeri, som Politiet har beslagslagt, afskaffes andetsteds. Afbrændingen af fyrværkeriet producerer både strøm og energi til fordel for forbrugeren.

 

I denne video kan du blive klogere på afskaffelsesprocessen af lovligt konsumfyrværkeri fra depot til afbrændingsovn.