Ammunition

Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

Af FMI

 

Forsyningssikkerhed er en stadigt mere essentiel del af Danmarks forsvar, og dagens møde i FMI’s hovedkontor i Ballerup afspejlede dette. Her orienterede FMI om forsvarets behov for ammunition til landmilitære styrker, hvordan udbudsforretninger foregår i handel med forsvaret og om kravene fra NATO-standarder, lovgivning mv.

 

Formålet fra FMI’s side er en afsøgning af, hvad industrien vil kunne byde på, ikke mindst dansk industri.

 

”I tråd med regeringens strategi for dansk forsvarsindustri læner FMI sig frem mod virksomhederne i mange sammenhænge. Vi afsøger muligheder for samarbejde, og det gjorde vi med et første skridt på ammunitionsområdet i dag,” siger oberst Ulrich Essemann-Beck, der er chef for FMI’s landmilitære division, og fortsætter:

 

”Det var et positivt møde, med gode spørgsmål og nysgerrighed på mulighederne. Hvis industrien har innovative ideer til at løfte opgaven med ammunitionsproduktion, vil FMI spille med. På den baggrund vil vi nu nedsætte en task force, der blandt andet kan forsætte dialogen med virksomhederne og drøfte business cases, ideer mv. Det gælder både danske og udenlandske virksomheder.”

 

For forsvaret handler det om at se på, hvordan man kan få robuste forsyningskæder: ”Just in time”-princippet har vist sig ikke altid at fungere. FMI ser således også på, hvor megen ammunition man skal have til rådighed, og hvor robuste lagre, man skal have.

 

Det er vigtigt at understrege, at mødet er et udtryk for langsigtet planlægning og rettidig omhu: FMI er i de afsluttende forhandlinger om en rammeaftale, der vil sikre håndvåbenammunition til forsvaret i en længere årrække, ligesom forsvaret også aktuelt har den ammunition, det skal bruge.

 

Betyder det så, at FMI har planer om at drive en ammunitionsfabrik?

 

”Ikke umiddelbart,” siger Ulrich Essemann-Beck, og fortsætter:

 

”Umiddelbart forestiller vi os et privat initiativ, eventuelt på tværs af flere aktører eller i partnerskaber, men i sidste ende drejer det sig om den bedste og mest økonomisk ansvarlige løsning for forsvaret.”

 

Således kigger FMI også på et eventuelt nordisk samarbejde, såvel som i sidste ende den mulighed, at en kraftigt forøget lagerbeholdning kunne give den fornødne forsyningssikkerhed.

 

”De operative behov er det afgørende, og vi ser frem til, hvad industrien måtte have af ideer, ligesom på andre områder,” afslutter Ulrich Essemann-Beck.

 

Hvis man ønsker at komme i kontakt med FMI angående kommercielt samarbejde generelt, kan man skrive til OpenForBusiness@mil.dk