Fremtidens teknologiudvikling

FMI Cyberdivision

Én fælles IT-organisation i FMI
FMI råder i dag over to IT-organisationer – Koncern IT (KAKI) og Program IT-konsolidering og Transformation (PIT). Disse to organisationer slås nu sammen til én ny organisation i FMI benævnt Cyberdivisionen. Formålet med dette er at skabe bedre muligheder for at levere god service, stabil IT-drift og et effektivt cyberforsvar. Samtidig giver den nye organisation FMI bedre forudsætninger for at stå i spidsen for de kommende års digitalisering af ministerområdets operationer og forretningsprocesser.

 

Arbejdet med at etablere den nye Cyberdivision bliver sat i gang nu og organisationen forventes at stå klar i løbet af marts 2023. I den forbindelse indtræder Kristian Vengsgaard, nuværende chef for KAKI, som chef for divisionen. Som vicechef tiltræder oberst Claus Pertou Brixensen, nu vicedirektør i PIT.


Et robust fundament for udvikling og løft af IT-området
Chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, glæder sig over, at arbejdet med at oprette den nye Cyberdivision nu er sat i gang:


”Et stærkt forsvar kræver et solidt IT-fundament og et effektivt cyberforsvar. Det er FMI opgave at sørge for dette. Samtidig står vi over for en gennemgribende digitalisering af hele Forsvarsministeriets område. Med oprettelsen af en samlet Cyberdivision i FMI tager vi nu et væsentligt skridt mod at styrke IT-området og gøre klar til at løfte nye og større opgaver vedrørende IT, cyberforsvar og digitalisering. Jeg ser derfor frem til at stå i spidsen for arbejdet med den nye organisering den kommende tid”.


Den nye Cyberdivision i FMI vil til en start rumme de chefer og medarbejdere, der er i Koncern IT (KAKI) og Program IT-konsolidering og Transformation (PIT) i dag. Organisationen vil i første omgang løse de opgaver, som KAKI og PIT løser i dag.


Chef KAKI, Kristian Vengsgaard, ser frem til at lede arbejdet med at etablere den nye Cyberdivision:


”Jeg er rigtig glad for, at vi nu står her, klar i startboksen. Vi er gået fra at tegne organisationen til nu at kunne begynde at arbejde med menneskerne i organisationen. Og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at bygge vores nye, samlede organisation op. Samling af KAKI og PIT vil ikke i sig selv løse alle udfordringer på den korte bane. Det vil kræve flere medarbejdere og flere investeringer i IT-området. Men det er en afgørende trædesten i vores bestræbelser på at kunne leve op til de store behov og forventninger til IT og digitalisering i Forsvarsministeriets koncern”.


Oberst Claus Pertou Brixensen, vicedirektør i PIT, er glad for de nye muligheder, som en ny organisering af IT-området i FMI vil give:


”Etablering af Cyberdivisionen vil givet koste kræfter. Men det er umagen værd. For sigtet er klart: vi skal kunne understøtte koncernens samlede behov for IT-løsninger og cyberforsvar 24/7 i fred, krise og krig. Derfor skal IT-organisationen geares til at kunne levere bedre digitale løsninger og mere sikker og stabil IT-drift. Det forudsætter, at vi evner at fastholde og rekruttere dygtige ledere og medarbejdere og give dem optimale rammer og faglige udviklingsmuligheder. Det vil vi bestemt have fokus på i vores fremadrettede arbejde”.

FAKTA

FMI Koncern IT (KAKI) samt Program for IT-konsolidering og Transformation (PIT) består i dag af ca. 600 medarbejdere fordelt over et stort antal tjenestesteder i Danmark og i Grønland.

 

KAKI og PIT servicerer og yder support til ca. 21.000 ansatte i Forsvarsministeriets koncern.

 

Ansvarsområder inkluderer IT-systemer, IT-infrastruktur, cyberforsvar og informationssikkerhed mv.