Siden 2016 har Flyvevåbnet (FLV) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i tæt samarbejde med den fynske virksomhed IFAD udviklet nye simulatorer til træning af F-16 piloterne. De nye simulatorer går under navnet Deployable Advanced Readiness Trainer (DART), og er som sagt udviklet af IFAD med virksomheden ArenaLogic som underleverandør.


Det er ArenaLogic, som i samarbejde med IFAD, har stået for udviklingen af selve flysiden af simulatoren mens IFAD selv har stået for at udvikle instruktørstationen. Flysiden af simulatoren indeholder selve ”cockpittet”, hvor de vigtigste knapper og håndtag fra F-16 flyet er bygget ind. Resten af knapperne aktiveres via en touch-screen. Rundt om cockpittet sidder fem store monitorer, som viser terrænet, der flyves i. Instruktørstationen, som er en vigtig del af den taktiske træner, er der, hvor instruktøren planlægger, hvor missioner skal foregå og hvilke trusler, missionen skal udsættes for.


Tæt samarbejde med industrien

Udviklingen af DART er foregået i tæt samarbejde med IFAD, som løbende – måned for måned – har indført funktioner i den rækkefølge, Flyvevåbnet havde behov for. Til at starte med var konceptet simpelt. En skærm med en stol foran, hvor piloterne kun kunne træne brugen af et nyt målsøgningssystem (Targeting Pod), som var den træning, piloterne på daværende tidspunkt havde et stort behov for at kunne træne.


I dag er faciliteter og funktioner blevet noget udbygget, og DART minder nu i større grad om en rigtig simulator - dog uden bevægelse. Cockpittet minder om det i de rigtige fly, mens de mange skærme giver en virkelig fornemmelse af det luftrum, som flyet bevæger sig i. Det startede med to simulatorer, men den tidlige succes betød, at der hurtigt blev udvidet med to yderligere, så der nu er fire. Kapaciteten med fire simulatorer giver nogle fordele i forhold til at kunne træne de samme taktikker som i flyene, hvor man gerne fokuserer på fire fly, der arbejder sammen. Det, der har drevet udviklingen af DART, har været et ønske om at udvide træningsøvelserne i simulatoren, så de ligner dem, der foretages i flyene.


”DART-simulatoren er et fantastisk eksempel på, hvordan et nært samarbejde mellem de dedikerede medarbejdere på Fighter Wing, FMI og producenten har frembragt et produkt og en kapacitet, der selv i et globalt perspektiv er helt unikt - og det er både inden for en meget kortere tidsramme og til en brøkdel af den pris, der er normalen for en sådan kapacitet”, fortæller oberstløjtnant Casper Børge Nielsen, chef for Forretningsområde Fly i FMI.


Der er allerede interesse for den taktiske træner fra flere andre F-16 nationer - senest har IFAD med underleverandøren ArenaLogic vundet et internationalt udbud om levering af denne løsning til det portugisiske flyvevåben samt indgået en aftale med leverance af to DART’s til Belgien.


Nye træningsøvelser

Nogle af de seneste udvidelser på denne front har været muligheden for at træne en simuleret flyvning, ikke bare i dagslys men også om natten med de hjelmsigtemidler, der også er i det rigtige fly. Derudover er det nu muligt at træne sammen med Air Control Wing og Joint Terminal Attack Controllers – og så er våbenpakken blevet opdateret, så den hele tiden følger med de våben, der enten er på flyet eller er på vej. Den elektroniske flight bag tablet, som spændes om pilotens ben, er også blevet koblet på systemet. Og sidst men ikke mindst er det nu blevet muligt at koble simulatoren sammen med de rigtige fly, som flyver rundt ude i luftrummet, via Link16 netværket. Det betyder, at de både kan se hinanden på skærmene, tale sammen og se, når en pilot afleverer våben. Det giver nogle helt nye muligheder for piloterne, når træningen med simulatorerne og de rigtige fly kan kombineres, så de flyver sammen i den samme mission.


Holder piloterne i gang

Det kan måske synes unødvendigt at udvikle en taktisk træner til F-16 flyene, som står over for en udfasning, men en del af den taktiske træning, der i dag foretages på F-16, er grundlag for de koncepter, som anvendes på Danmarks kommende kampfly F-35. DART kan dermed være med til at sikre, at der fortsat kan uddannes nye piloter, samt holde de erfarne i skarp træning, frem mod overgangen til den nye flyflåde.

 

Forsvarets samarbejde og dialog med industrien

Dansk forsvarsindustri spiller en vigtig rolle for dansk sikker­hed og for fællesskabet med Danmarks allierede og partnere.

 

I rammerne af Regeringens Strategi for Dansk Forsvarsindustri samt Forsvarsministeriets Open for Business Strategi arbejder vi for at fremme danske sikkerhedspolitiske interesser gennem støtte af dansk forsvarsindustri i Danmark og i udlandet.

 

Mere information