Mobilt-sensorsystem monteret på en af leverandørens egne platforme

Mobilt sensorsystem

Chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, underskrev 13. januar en syvårig rammeaftale med den danske forsvarsvirksomhed Precision Technic Defence (PTD) om levering af nye sensorsystemer. Den nye aftale indeholder platformsbaserede sensorsystemer samt en service- og vedligeholdelseskontrakt. Mobilsensorsystemet udleveres til brugere fra både Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet. Med anskaffelsesaftalen sikres Forsvaret teknologisk tidssvarende observations- og sensormateriel, der giver øget mulighed for præcis målerkendelse på lang afstand.

Systemet er platformsbaseret og kan monteres eksempelvis på et køretøj. Selve systemet, som anskaffes, består af en sensor, som via et kamera kan observere og måludpege over lange afstande både dag og nat i al slags vejr. Sensoren betjenes med en fjernstyret control-ler og en medfølgende skærm

Chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, underskrev 13. januar en syvårig rammeaftale med den danske forsvarsvirksomhed Precision Technic Defence (PTD) om leve-ring af nye sensorsystemer.

Samarbejde med dansk industri
Sensorsystemet er udviklet i samarbejde med den amerikanske forsvarsvirksomhed Teledyne FLIR. De er markedsledende på gyrostabiliserede sensorsystemer til montering på militære platforme.

Det internationale produktudviklingssamarbejde har stået på i fem år, og kom i stand med støtte fra Erhvervsstyrelsen.

Direktør Jeppe Müller udtaler: ”Precision Technic Defence A/S glæder sig over at være blevet tildelt denne kontrakt og ser frem til samarbejdet med det danske Forsvar, der med kontrakten får state-of-the-art elektrooptiske sensorsystemer. PTD tilbudte systemer baserer sig på systemer udviklet som en del af et industrisamarbejde med Teledyne FLIR, og med denne kontrakt vil dette samarbejde udvides med etablering af et service- og support center for sensorsystemer. Hermed vil der blive skabt arbejdspladser i Nordjylland, og kunne garanteres hurtig service og support til FMI samt andre europæiske kunder.”

Testet af brugerne
Brugerne har været tæt involveret i anskaffelsen helt fra starten, hvilket også betyder, at sensormateriellet har været gennem en grundig brugertest, hvor nogle af Forsvarets mest erfarne soldater deltog.

”Som en af testpersonerne, og kommende bruger giver valget af det nye mobilsensorsystem adskillige muligheder og fordele. Først og fremmest giver det muligheden for at observere forskellige typer af mål med en høj opløsning ud på afstande, som man ikke kan med det nuværende materiel, og under alle vejrforhold i dagslys og mørke. Dertil har systemet et væld af funktioner, som er meget intuitive at bruge, fortæller Anders fra Danske Artilleriregiment (DAR).

Integration og implementering af systemerne
Næste fase i anskaffelsesprojektet er integration og implementering af sensorsystemerne på de relevante platforme i Forsvaret - bl.a. fregatter, køretøjer og helikoptere. I forbindelse med løsningen af integrationsopgaven vil PTD og Teledyne FLIR indlede et samarbejde med danske ekspertvirksomheder i forsvarsbranchen.

På billedet ses mobilsensorsystemet monteret på en af leverandørens egne platforme.

Mobil-sensorsystemet monteret på en af leverandørens egne platforme