Ny samarbejdsaftale mellem Forsvaret og NAVIAIR

FMI og Naviair har indgået en længerevarende samarbejdsaftale.

CANDI-IP er en forkortelse for Civil Aviation National Data Interchange over IP-protokol.


CANDI-IP blev etableret i 2018 og anvendes af Naviair som den Nationale WAN-infrastruktur. Det primære formål er transmission af operationel radiokommunikation fra Flightcontroller via Voice over IP, samt overførsel af overvågningsdata i dansk luftrum.


Samarbejdsaftalen blev underskrevet ultimo november 2021. Aftalen giver Forsvaret adgang til et moderne og driftssikkert transmissionsnetværk med en høj grad af tilgængelighed til dataudveksling, der er baseret på IP-teknologi. Aftalen styrker samarbejde mellem Forsvaret og NAVIAIR.


Begivenheden blev fejret med deltagelse af NAVIAIR og FMI ledelse og projektmedlemmer.