Norge, Sverige, Finland og Danmark har styrket rammerne for samarbejde om indkøb af forsvarsmateriel.

Signering af nordisk samarbejdsaftale 11. august 2022.

Ved møde mellem de nordiske forsvarschefer og materieldirektører d. 11. august stod fremtiden for nordisk forsvarssamarbejde på dagsordenen. Mødet gav mulighed for dybdegående drøftelser af udfordringer, perspektiver og nye muligheder for styrket nordisk samarbejde. Samme dag, ved møde mellem de nordiske materieldirektører alene, blev samarbejdsaftaler under NORDEFCOs Security of Supply Annex underskrevet. Aftalerne danner grundlag for tættere nordisk samarbejde om forsvarsmateriel forsyningssikkerhed, særligt på ammunitionsområdet. Danmarks materieldirektør og chef for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, underskrev på vegne af Danmark.

 

 

”Det har stor værdi, at det nordiske samarbejde om forsyningssikkerhed, herunder på ammunitionsområdet, nu styrkes. Når det gælder at sikre, at de nødvendige forsvarsmaterielle vilkår er på plads for de danske styrker, er forsyningssikkerhed centralt. Det gælder i både fred, krise og krig,” siger Kim Jesper Jørgensen.

 

 

Mødet var det første af sin art efter Finlands og Sveriges ansøgning om NATO-medlemskab og havde fokus på konsekvenser af den nye sikkerhedspolitiske situation.

NORDEFCO

"Nordic Defence Cooperation"

De nordiske lande har en lang tradition for at arbejde tæt sammen. Det gælder også på det forsvarsmæssige område.

Det nordiske forsvarssamarbejde omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og finder primært sted inden for rammerne af Nordic Defence Cooqperation (NORDEFCO).