Cell broadcast-teknologi

Valget af Celltick er sket via et udbud, der er gennemført af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

 

Helt konkret skal Celltick levere systemet, hvori Rigspolitiet skriver en konkret varsling om en farlig hændelse og markerer det område, hvor varslingen skal udsendes i. Cellticks system kommunikerer så med mobilselskabernes netværk, der udsender varslingen i masterne i det berørte område.

 

Selve etableringen af systemet sker i tæt samarbejde mellem Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og mobiloperatørerne i Danmark.

 

 

Valget faldt på cell broadcast-teknologien

Det mobilbaserede varslingssystem har sin oprindelse i et direktiv fra EU, der pålægger alle medlemsstater at indføre varsling af alle borgere i et fareområde. Systemet skal fungere uanset, om man er bosiddende i området eller, om man blot opholder sig i det midlertidigt. Medlemsstaterne må selv vælge den tekniske løsning, men det er et krav, at det ikke kræver tilmelding, registrering eller download af software for at fungere.

 

I Danmark har myndighederne valgt cell broadcast-teknologien, der har flere fordele i forhold til en sms-løsning. Når myndighederne advarer ved hjælp af cell broadcast-teknologien, udsendes et radiosignal fra mobilselskabernes master til alle de telefoner, som er inde for mastens område, men myndighederne får ingen besked om, hvilke telefoner det måtte være.

 

Samtidig er de beskeder, der udgår fra et cell broadcast-system, ikke mulige at videresende eller ændre – og dermed meget svære at forfalske. Sidst men ikke mindst – er udsendelsen af cell broadcast-beskeder hurtigere at udsende end sms-beskeder.

 

 

Virksomt i løbet af 2022

Efter valg af leverandør skal Celltick, de forskellige myndigheder, mobiloperatørerne og deres specialister i fællesskab tilpasse, installere og teste det samlede varslingssystem.

 

Når varslingssystemet står klart i løbet af 2022, er det Beredskabsstyrelsen, der overtager forretningsejerskabet, ligesom det er tilfældet med sirenevarslingssystemet. Det kan dermed indgå i den række af værktøjer, som myndighederne kan tage i brug, når befolkningen skal advares om ulykker og katastrofer.

 

FAKTA OM MOBILBASERET VARSLING I DANMARK

I udseende vil varslingen minde om en sms-besked på telefonens låseskærm, men advarslerne fra myndighederne får både egen lyd og egen vibration, så det ikke bliver muligt at forveksle dem med sms-beskeder.

 

Når Cellticks udsendelsessystem er koblet sammen med mobilselskabernes modtage- og distributionssystemer, vil Rigspolitiet kunne udsende advarsler til befolkningens mobiltelefoner og det på samme måde, som de i dag udsender beredskabsmeddelelser og anvender sirenevarslingssystemet.