webinar

FMI orienteringsmøde vil være opdelt i to seancer:


Del I (1000-1055)

  • Status på FMI implementering af Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri herunder anvendelse af undtagelsesbestemmelser (herunder TEUF Art. 346).

  • FMI styrkede model om Corporate Social Responsibility (CSR).


Del II (1100-1200)

  • FMI anskaffelsesprocesser, herunder dialog med markedet samt gode råd til ansøgning og tilbud.

 

 

Orienteringsmødet er et åbent arrangement, hvor alle relevante virksomheder og brancheorganisationer kan tilmelde sig.


Webinaret gennemføres via Microsoft Teams. Der vil dog være mulighed for fysisk deltagelse i FMI, Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup.


Med orienteringsmødet Del I ønsker FMI at skabe mest mulig åbenhed om FMI implementering af Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri. Herudover ønsker FMI at øge industriens og erhvervslivets kendskab til relevante undtagelsesbestemmelsers anvendelsesområde samt at oplyse om FMI styrkede model om Corporate Social Responsibility (CSR).


Med orienteringsmødet Del II ønsker FMI at øge industriens og erhvervslivets kendskab til FMI, således at mulige leverandører til FMI gives en styrket indsigt i FMI anskaffelsesprocesser, herunder dialog med markedet. På mødet orienterer FMI også om juridiske faldgruber, udfordringer med ansøgninger og tilbud set fra et FMI perspektiv.


Orienteringsmøderne er tilrettelagt ud fra en forudsætning om, at deltagerne allerede har forståelse for gældende regler (Udbudslov og Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet). Orienteringsmødet Del II, som omhandler FMI anskaffelsesprocesser herunder dialog med markedet, vil ikke behandle de grundlæggende udbudsretlige regler eller anvendelse af diverse udbudsplatforme. FMI kan i den forbindelse henvise til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside vedrørende udbud og Bedre udbud, hvor deltagerne kan finde information om udbudsreglerne.

 

Tilmelding til Forsvarets Industrikontor: openforbusiness@mil.dk senest mandag den 6. juni 2022.

 

Ved tilmelding skal oplyses: navn, firma og e-mail adresse samt hvorvidt der ønskes deltagelse i FMI (Ballerup).

 

Link til webinaret samt yderligere information om mødet vil blive fremsendt til deltagerne tirsdag den 7. juni 2022.

 


 


Program

0930-1000: Åben for log in

 

Del I - Status på FMI implementering af Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri herunder anvendelsen af relevante undtagelsesbestemmelsers (herunder TEUF Art. 346). FMI styrkede model om Corporate Social Responsibility (CSR) (1000-1055):


1000-1005: Velkomst


1005-1035: Status på FMI implementering af Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri herunder anvendelse af undtagelsesbestemmelser (herunder TEUF Art. 346)


1035-1045: Spørgeperiode


1045-1055: FMI styrkede model om Corporate Social Responsibility (CSR)


1055-1100: Pause


Del II - Introduktion til FMI anskaffelser (1100-1200):


1100-1145: FMI anskaffelsesprocesser, herunder dialog med markedet samt gode råd til ansøgning og tilbud


1145-1155: Spørgeperiode


1155-1200: Opsamling og afslutning