webinar

FMI informationsmøde vil være opdelt i to seancer:


Del I (0900-1020):

FMI ønsker at øge industriens og erhvervslivets kendskab til FMI, således at mulige leverandører til FMI gives en styrket indsigt i FMI organisering af anskaffelser herunder anskaffelsesprocesser og markedsdialog. I samme seance giver FMI Legal en orientering om FMI reducerede kontraktskabeloner og standardbetingelser.

 

Afslutningsvis orienterer Forsvarets Industrikontor om tankerne for struktureret udvikling af innovative samarbejder mellem Forsvaret, industrien og vidensinstitutioner. Informationsmødet gennemføres som et dialogmøde med mulighed for at stille spørgsmål til FMI.

 


Del II (1030-1145):

En stadig større del af FMI kommende anskaffelser forventes udbudt gennem NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Indlægget følges op med information, hvordan danske virksomheder kan blive leverandører på det militære område gennem NSPA herunder hvordan man som leverandør og virksomhed screenes og efterfølgende omfattes af NSPA source-file etc.

FMI kvalitetsafdeling giver en indføring i, hvorledes NATO’s kvalitetsstandarder anvendes som krav i FMI kontrakter og hvor en certificering i AQAP-standarder kan fremme forretningsmulighederne for danske virksomheder. FMI kvalitetsafdeling præsenterer den kommende model for AQAP-certificeringer i Danmark, som ligger i støbeskeen.

 

 

Se invitationen her samt det fulde program for dagen.

 

Webinaret gennemføres via Microsoft Teams. Link til webinaret samt yderligere information vil blive fremsendt til deltagerne tirsdag den 15. november 2022.