T-17 Saab Supporter

Hardy B. Truelsen, Founder & Chairman, Scandinavian Avionics A/S. Oberst Klaus Qvist, chef for FMI luftmilitære division. Oberstløjtnant Jan Nyman Nielsen chef for forretningsområde helikoter. Major Ole Torp (flyvernavn POL), Testpilot, Flyverkommandoen.

Cockpittet i det mere end 40 år gamle T-17 træningsfly har fået et moderne løft. Det originale analoge navigations- og kommunikationsudstyr er demonteret og erstattet af moderne digitalt udstyr. Nu står prototypen på den mere moderne og digitale T-17 klar. Arbejdet med at opdatere det gamle fly har været en kompleks opgave. I tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Flyvevåbnet, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og nordjyske 2M Ståldesign ApS, har Scandinavian Avionics’ designspecialister og ingeniører udviklet den nødvendige hardware og dokumentation på bl.a. det nye layout af instrumentpanel, diagrammer, tilkoblinger, ledningsføring og placering af instrumenter.


Formålet med prototypen er at bane vejen for en fremtidssikring af T-17 flåden, så typen vedvarende vil være en relevant kapacitet for Forsvaret. Samtidig betyder en tidssvarende digital instrumentering en mere naturlig overgang for nye piloter til mere komplekse platforme. Derudover reduceres vedligeholdelse i væsentlig grad, ligesom en mindre vægtbesparelse ved opgraderingen vil reducere brændstofforbrug.


Digitale touch skærme

Det originale analoge udstyr i cockpittet er udskiftet til et langt mere moderne set-up med digitale touch skærme og mulighed for trådløs upload af planlægning og relevante databaser relateret til flyvning. Pilotens gamle analoge primærinstrumenter er udskiftet med et Garmin G500 TXi display, som giver et meget bedre overblik over primære flight data såsom højde og fart. Dette inkluderer digitalt EIS (Engine Indication System), der overflødiggør blandt andet de originale motor- og brændstofinstrumenter. Den nye GTN750Xi GPS er pilotens værktøj, når det gælder navigation og kommunikation, og en batteridrevet GI275 standby indikator er installeret i tilfælde af, at flyet mister sin primære strømkilde. Der er installeret LED indikatorer i panelet, som bruger mindre strøm og nedsætter behovet for vedligeholdelse, samt en ADS-B out løsning, der sørger for at udsende lovpligtig data om flyets identifikation og position. Samlet set en gennemgribende opdatering af det gamle træningsfly, som virkelig løfter cockpit og instrumentering op på et nyt niveau.

 

T-17 Saab Supporter

 

Udvikling af prototypen

Piloter og teknikere fra Flyvevåbnet har som nævnt været involveret undervejs i processen og er glade for at modtage flyet:

 

  • "Projektet har været kendetegnet ved en fantastisk indsats af alle - herunder en fleksibel og professionel ”go minded” indstilling. Prototypen er en fornøjelse at flyve i, og jeg ser virkelig meget frem til at tage flyet i endeligt brug og blive endnu klogere på systemerne - såvel på pilot som på teknikersiden. Det er og bliver en spændende tid vi går i møde", udtaler Ole Torp (POL), Major, MSc, Testpilot, Flyverkommandoen.


Scandinavian Avionics samlede leverance til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse inkluderer også specifikation og dokumentation af prototypen, som lægges til grund for et kommende EU-udbud for modifikation af Forsvarets T-17 flåde.

 

  • ”Samarbejdet med Scandinavian Avionics som hovedleverandør på prototypen, har understreget værdien af et tæt samarbejde med dansk forsvarsindustri. Scandinavian Avionics mangeårige erfaring på flyavionic-området har, sammen med deres imødekommende tilgang og umiddelbare forståelse for Forsvarets behov, på kort tid sikret en formidabel teknisk og fremtidssikret operativ løsning. Det, som Scandinavian Avionics professionelt har leveret, vil tillige udgøre fundamentet for modifikation af T-17 flyet, hvilket vil sikre kapacitetens fortsatte relevans for Forsvaret mange år frem”, udtaler Jens Vinther, Major, kapacitetsmanager T-17, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.


I forbindelse med levering af prototypen har Scandinavian Avionics udarbejdet et træningsprogram, som skal ruste forsvarets T-17 teknikere til at forstå vedligeholdelse af de nye systemer. Dette træningsprogram tilrettelægges og udføres af AEROTEAM Training Solutions, som ligesom Scandinavian Avionics er en del af The SA Group.

 

  • I ”The SA Group” leverer vi, blandt meget andet, nøglefærdige løsninger til vores kunder, og dette projekt er et perfekt eksempel, hvor vi sammen med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har defineret en optimal løsning ift. økonomi og funktionalitet, designet den dybdegående tekniske dokumentation, udført selve installationen og konfigurationen, lavet det endelige testprogram og vil i tillæg levere uddannelse af forsvarets personale. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med forsvarets dygtige medarbejdere og nå frem til en optimal løsning, - resultatet taler for sig selv”, udtaler Hardy B. Truelsen, Founder & Chairman, Scandinavian Avionics A/S.


Testflyvning af den færdige prototype er nu gennemført til alles tilfredshed, og den officielle overlevering af flyet til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse fandt sted under Danish Air Show 2022 i Karup søndag den 19. juni 2022.


Det Danske Flyvevåben råder i alt over 27 T-17 fly, hvor der er plads til 2(3) mand ombord. T-17 flyene anvendes primært som træningsfly til uddannelse af piloter, men også til observationsflyvninger, forbindelsesflyvninger, vedligeholdelse af færdigheder og meget andet.

 

T-17 Saab Supporter

Antal: 27

Besætning: 1-2

Længde: 7 m

Højde: 2,6 m

Fart (maks.): 285 km/t, gennemsnitsfart: 186 km/t

Aktionsradius: 700 km