En medarbejder i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) mistænkes for forsøg på bedrageri i forbindelse med betaling af fakturaer for transportydelser. Det mulige bedrageri er identificeret gennem en intern kontrol af fakturaoplysninger ved Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS).

 

Ingen af de pågældende fakturaer er kommet til udbetaling. FMI og FRS har efter en nærmere afdækning af sagen konstateret et antal yderligere fakturaer, hvor der ikke med sikkerhed kan dokumenteres modtagelse af en ydelse.

 

Sagen er politianmeldt til Syd- og Sønderjyllands politi, og medarbejderen er fritaget for tjeneste.

 

FMI og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse er ud over politianmeldelsen i færd med at kulegrave sagen. FMI har øjeblikkeligt yderligere skærpet procedurerne for bestilling, godkendelse og betaling af transportydelser. Denne ændring var allerede igangsat som del af en overordnet styrkelse af interne kontrolmekanismer angående økonomi i forsvaret, men er i anledning af sagen blevet fremskyndet.

 

Idet sagen nu er overdraget til politiet, har FMI ikke for nuværende yderligere kommentarer.