Chef for FMI, materieldirektør og generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen og hans hollandske pendant, viceadmiral Arie Jan de Waard

Chef for FMI, materieldirektør og generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen og hans hollandske pendant, viceadmiral Arie Jan de Waard - Foto: FMI

Chef for FMI, materieldirektør og generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen og hans hollandske pendant, viceadmiral Arie Jan de Waard, underskrev i dag i Holland et forståelsespapir (”Memorandum of Understanding”) om fælles indkøb mellem de to lande. Det afspejler, hvordan FMI til stadighed afsøger nye veje til at købe smartest muligt: med høj hastighed, minimering af risici og optimal brug af ressourcerne.


Der forhandles i øjeblikket mellem Holland og Danmark om køb af nye radarer til brug for luftrumsovervågningen i Danmark. Der er tale om en væsentlig kapacitet særligt i lyset af den sikkerhedspolitiske situation. Radarene kan ligeledes bruges til luftforsvar, og Holland køber radarerne til artilleripejling. Der er altså tale om en multifunktionel radar.


”Holland og Danmark forhandler for tiden om en radarløsning, og der er lagt et stort arbejde i at få etableret samarbejdet. Det sætter jeg stor pris på, og jeg er meget imponeret over, hvor langt vi er nået på kort tid. Samtidig viser dette forståelsespapir viljen til at etablere nye strategiske samarbejder mellem nationer,” siger Kim Jesper Jørgensen og understreger i den forbindelse ikke mindst det gode samarbejde med viceadmiral de Waard.


Forståelsespapiret skulle oprindeligt udelukkende have omhandlet muligheden for at købe nye radarer, men når man nu var i gang med at tænke ud af boksen, er forståelsespapiret altså blevet strategisk, så man i fremtiden også kan inkludere anskaffelser af andet materiel, som både Danmark og Holland er på markedet efter.