Der bruges mange kræfter på at begrænse konsulentforbruget inden for hele Forsvarsministeriets område. Den fastsatte konsulentreduktion (på knap 26 mio. kr.) i 2020 er fuldt ud realiseret, og via en fortsat stram styring forventes det også, at ministeriet og underliggende styrelser lever op til regeringens fastsatte sparemål de kommende år.

 

De nye aftaler om kommunikationsydelser der hovedsagligt dækker rekruttering, kampagner og markedsføring, som Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har indgået på vegne af hele Forsvarsministeriets område er en effektivisering af den tidligere måde at anskaffe tilsvarende ydelser på.

 

Tidligere indgik de forskellige værn, myndigheder og styrelser selvstændigt mindre aftaler med forskellige leverandører for de ovennævnte ydelser. Det har dog været et ønske i forsvarsforliget, at sådanne aftaler skulle samles og centraliseres, bl.a. for at opnå en bedre pris - og for at spare tid og kræfter for de enkelte værn, myndigheder og styrelser, der nu ikke længere selv skal sende mindre aftaler i udbud. Hensigten er således – ved centralisering - at frigøre midler, der kan anvendes mere effektivt i overensstemmelse med principperne i det gældende forlig. En rammeaftale er ikke et køb og indebærer ikke en forpligtelse til at købe. Samlet set skal centraliserede rammeaftaler og begrænsning af brug af konsulenter give mere forsvar for pengene.

 

De forventede størstebrugere på aftalen er Personalestyrelsen, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen inkl. underliggende myndigheder samt Beredskabsstyrelsen.