FMI kan medfinansiere forsknings- og udviklingsprojekter udført i samarbejde med danske virksomheder og forskningsinstitutioner og af relevans for forsvaret.

 

Informationsmøder afholdes 23. feb. 2021 kl. 13.00 via Teams. Tilmelding og spørgsmål sendes til openforbusiness@mil.dk. Forslagene stiles til FMI og sendes til openforbusiness@mil.dk senest fredag den 26. marts 2021 kl. 12.00. Afgørelse forventes udsendt senest med udgangen af juni 2021.

 

Der benyttes ikke særligt ansøgningsskema, men forslagene skal udarbejdes i overensstemmelse med opslaget og vejledningen. Denne runde vedrører ikke medfinansiering af danske aktørers deltagelse i projekter under Den Europæiske Forsvarsfond.