webinar

Webinaret er et åbent arrangement, hvor fageksperterne fra FMI vil orientere om juridiske faldgruber, udfordringer med prækvalifikationer og tilbud set fra et FMI perspektiv. Arrangementet afsluttes med en spørgeperiode, hvor der kan stilles spørgsmål omkring juridiske og kommercielle emner i relation til FMI udbudsprocesser.

 

Med webinaret ønsker FMI at øge industriens og erhvervslivets kendskab til FMI, således at mulige leverandører til FMI gives en styrket indsigt i FMI anskaffelsesgrundlag og udbudsprocesser herunder forståelse for FMI rammevilkår.

 

Webinaret omhandler udelukkende FMI anskaffelser og udbudsprocesser og er tilrettelagt ud fra en forudsætning om, at deltagerne allerede har forståelse for gældende regler (Udbudslov og Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet). Webinaret vil således ikke behandle de grundlæggende udbudsretlige regler. FMI kan i den forbindelse henvise til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside vedrørende udbud og Bedre udbud, hvor deltagerne kan finde information om udbudsreglerne.

 

Webinaret vil blive gennemført via Microsoft Teams - link til webinaret sendes i forbindelse med tilmelding. Tilmelding skal ske inden fredag den 21. maj kl. 12.00.

 

Se invitationen her samt det fulde program for dagen.

 

 

Program

 

0950-1000: Ankomst i Teams-møderummet

 

1000-1010: Velkomst ved direktøren for FMI Sourcing Division, Morten Wainø Greva

 

1010-1030: Introduktion til FMI og Forsvarets samarbejde og dialog med Industrien

 

1030-1100: Pause

 

110-1200: Juridiske faldgruber og udfordringer i udbud

 

1200-1230: Frokost

 

1230-1330: Anskaffelsesprocesser

 

1330-1415: Spørgeperiode og dialogmøde

 

1415-1420: Afrunding