FSV Drone-seminar 23. Sept. 2021

Danish Defence Drone Seminar afholdes i Odense 23. September 2021

 

Forsvarskommandoen gennemfører i samarbejde med UAS Denmark Testcenter og Odense Robotics Drones and Unmanned Systems et drone-seminar om innovativ droneteknologi op til 15 kg.

 

Seminaret er en mulighed for din virksomhed for at skabe kontakt til forsvaret, præsentere dine produkter samt bidrage til at øge forsvarets viden på området.

 

Vær en del af dagen som udstiller, oplægsholder eller deltager.

 

Arrangementet forventer deltagere fra Forsvarskommandoens herunder chefgruppe samt repræsentation fra Forsvarsministeriet, herunder Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.

 

 

Forsvaret er interesseret i at afdække følgende områder

 

System Integration

  • Integration af UAS i eksisterende systemer
  • Integration af UAS data i eksisterende systemer (Payloads og C-UAS)
  • Særlige forhold ift. datadeling (API, åbne standarder er normen)

 

Software Integration, AI & Data Security

  • Live feed i skærmbriller og monitorer i køretøjer, AR funktionalitet
  • UAS data analyseværktøjer (sammenfletning af data fra flere kilder)
  • Mulighed for onboard processing (cloud mv.)
  • Automatisk detektion af våben/køretøjer/personer mv.

 

Advantages Drone Types and Payloads

  • Generel droneplatforms viden (Fixed-wing vs. Multirotor mv.)
  • Standardiserede payload løsninger

 

Military Of The Shelf (MOTS) versus Commercial Of The Shelf (COTS) solutions

  • Funktionssikkerhed, signalsikkerhed (krypterede forbindelser) og robusthed overfor Counter-UAS

 

 

Program

 

10.00:   Velkommen ved Forsvarets Kapacitetsansvarlig

Introduktion til temaområderne ved Forsvarskommandoen, Udviklings- og Planlægningsstaben

Systemintegration: 1 – 2 oplægsholdere fra industrien / Vidensinstitutioner

Software Integration, AI & Data Security: 1 – 2 oplægsholdere fra industrien / Vidensinstitutioner

12.00:   Frokost

Advantages Drone Types and Payloads: 1 – 2 oplægsholdere fra industrien / Vidensinstitutioner

Military Of The Shelf (MOTS) versus Commercial Of The Shelf (COTS) solutions: 1 – 2 oplægsholdere fra industrien / Vidensinstitutioner

14.00:   Udstilling samt netværk


16.00:   Arrangement slutter

 

 

 

Tilmelding som oplægsholder

Virksomheder samt vidensinstitutioner inviteres til at give indlæg under temadelen. Interesserede oplægsholdere fremsender et oplæg (one-pager), hvorefter forsvaret udvælger.

 

Oplæg imødeses ved Forsvarets Industrikontor (openforbusiness@mil.dk) ikke senere end mandag den 23. august 2021.

 

 

Udstilling samt netværksdel

Relevante virksomheder med fokus på den danske droneindustri samt vidensinstitutioner, kan udstille og deltage ved arrangementet.

 

Tilvælg under tilmeldingen, at du ønsker at udstille – via denne formular >>

 

 

Tilmelding

Tilmelding som deltager og udstiller sker via denne formular >>

 

 

Tid og Sted

23. september HCA Airport, Lufthavnvej 131, 5270 Odense N

 

 

For yderligere oplysninger kontakt forretningsudvikler Odense Robotics, Lisa R. Hansen på lrh@odenserobotics.com eller Forsvarets Industrikontor på openforbusiness@mil.dk.