CH FMI skriver under på projektet Sea Defence

CH FMI har underskrevet Sea Defence projektet

En del af studierne vil ske med deltagelse af Odense Maritime Technologies, som bl.a. leder arbejdet vedrørende ekstreme klimatiske forhold. Projektets resultater forventes at kunne bibringe substantiel viden til udvikling og design af kommende patruljeskibe og andre maritime platforme.

 

I projektet deltager såvel myndigheder som industri fra Holland, Frankrig, Italien, Spanien, Sverige og Danmark, samt industri fra en række andre europæiske lande. Sea Defence er blandt de første europæiske udviklingsprojekter igangsat i rammen af Forsvarsfonden.

 

Danmark deltager med industrielle parter i yderligere 2 projekter fra ansøgningsåret 2019, hvor i alt 11 virksomheder ansøgte om fondsmidler til 9 projekter. Resultaterne for ansøgningsåret 2020 forventes offentliggjort inden udgangen af juli. Her har 16 virksomheder og forskningsinstitutioner ansøgt om midler til i alt 14 projekter. Dette afslutter EDIDP som testprogram, hvorefter selve den Europæiske Forsvarsfond opstarter i 2021 med et budget på 1,2 mia. EUR til forskning og udvikling af forsvarskapaciteter. Forsvarsfondens arbejdsprogrammer udsendes årligt i perioden 2021-2027 med et samlet budget på ca. 8 mia. EUR.

 

FMI, Forsvarsministeriet, Erhvervsstyrelsen samt industriens repræsentanter arbejder for, at det danske aftryk i Forsvarsfonden varetager forsvarets kapacitets- og forskningsinteresser, industriens og forskningens mulighed for at positionere sig på den europæiske forsvarsindustrielle arena samt dansk hjemtag af EU fondsmidler til fordel for skabelsen af danske arbejdspladser.

 

Forsvarsfondens arbejdsprogram 2021 offentliggøres i juli. Heri vil indgå en række mulige projektbeskrivelser (calls for proposals), som virksomheder og forskningsinstitutioner kan søge.

 

Mere information om Forsvarsfonden kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

For konkrete henvendelser vedrørende muligheder for indgåelse i europæiske projekter, kontakt Forsvarets Industrikontor på Openforbusiness@mil.dk

Hvad er EDIDP?

European Defence Industriel Development Programme (EDIDP) er et testprogram for den Europæiske Forsvarsfond, der gennemføres i 2021-2027.

 

EDIDP har været gennemført i 2019-2020 med årlige ansøgningsrunder. Samlet set har EU kommissionen givet 500 mio. EUR i støttemidler til virksomheder og forskningsinstitutioner under EDIDP.