Dansk-amerikansk militært forskningssamarbejde

Foto af: John Woods - ONR.

På mødet talte de to chefer om det militære forskningssamarbejde mellem USA og Danmark. Samarbejdet har høj prioritet og forventes at blive øget i fremtiden. Kontreadmiral Selby understregede, at forskningssamarbejdet med Danmark i Arktis har stor betydning for USA, og takkede for det danske forsvars store deltagelse i samarbejdet, bl.a. med fly og skibe fra Arktisk Kommando.


Meget af forskningssamarbejdet med amerikanerne finder sted i rammen af det multinationale forskningssamarbejde ICE-PPR, som er forkortelsen for "International Cooperative Engagement Program on Polar Research".


Det er et militært forskningssamarbejde, der har til formål at udvikle materiel og procedurer til brug i Arktis og Antarktis. Den danske deltagelse i dette forskningssamarbejde koordineres af FMI og udføres bl.a. af Arktisk Kommando. Ud over Danmark og USA deltager også Canada, Norge, Finland, Sverige og New Zealand i samarbejdet.


Vores chef understregede, at Danmark, sammen med USA, vil have stort fokus på udviklingen af kapaciteter, der kan anvendes i det arktiske område.


Det blev aftalt at fortsætte drøftelserne mellem FMI og Office of Naval Research næste år i USA.