Første blokvognstog til Hæren

 

De store blokvognstog er ikke en hyldevare, men er en kompleks og kompliceret størrelse, som skal designes i forhold til de objekter, der skal transporteres. 

 

Derfor har en bred gruppe af repræsentanter bestående af medarbejdere fra forskellige myndigheder og niveauer fra Trænregimentet Ingeniørregimentet, Forsvarskommandoen samt FMI været en del af den arbejdsgruppe, som står bag anskaffelsen.

 

 

Samarbejdet er resulteret i sættevognstrækkere samt transportvogne bestående af lowbed og flatbed, som vil sikre den fremadrettede transport. Det vil således være muligt at transportere alle typer objekter og køretøjer, som forsvaret er i besiddelse af.  

 

Gennemførelse af test

I starten af januar 2020 gennemførte FMI i samarbejde med Scania, den svenske spil-leverandør Sepson, og den hollandske påhængsvognsleverandør Broshuis, uddannelse af udvalgte kørere og køreinstruktører.

 

Derefter gennemførte FMI i samarbejde med Forsvarskommandoen samt brugerrepræsentanter fra Ingeniørregimentet og Trænregimentet en operativ afprøvning af de kommende blokvognstog. 

 

Testen blev gennemført på Skive Kaserne samt på Svær Transports lokalitet ved Holstebro med det formål at kontrollere og teste, at: 

  • vogntogene er leveret i henhold til kravspecifikationen 
  • de objekter som forventes transporteret på de forskellige transportvogne også er muligt (skal kunne transportere alle typer køretøjer i Forsvaret) 
  • identificere hvilket surringsmateriel, der skal anvendes samt dokumentere dette 
  • inddrage Forsvarets Center for Arbejdsmiljø mhp. at fremkomme med forslag til fx placering af materiel på køretøjerne via mindre designtilpasninger, sikringsforanstaltninger mm. 
  • afprøve et sløringskoncept og en belysningsplan for vogntogene 

 

På baggrund af testen var der behov for, at ændre konstruktionen af den 3-akslede lowbed, implementere hydrauliske støtteben på den 8-akslede flatbed samt ændre på ramperne.

I januar i år blev en yderligere test gennemført m.h.p at kontrollere, at konstruktionsændringerne virkede efter hensigten, hvilket de gjorde.

 

Der anskaffes i alt 40 blokvognstog. Endvidere anskaffes 13 spilenheder, som kan byttes rundt afhængig af behov samt fem aftagelige generatorer. Alle blokvognstog forventes udleveret senest august 2021. 

 

Med indsættelsen af de nye køretøjer starter samtidig udfasningen af det gamle materiel, som vil blive solgt på auktion.