[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

To 155mm CAESAR test-systemer blev, sammen med instruktører fra NEXTER, stillet til rådighed for Danmark. I tæt samarbejde mellem specialisterne fra 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleriregiment, FMI og NEXTER, blev der identificeret en række forhold på systemerne, der efterfølgende skal justeres.

Ligesom mange andre virksomheder har NEXTER og deres underleverandører været hårdt ramt af COVID-19, hvor bl.a. produktionslinjer har været lukket ned. NEXTER kan nu genoptage produktionen, og NEXTER fokuserer sammen med FMI og specialister fra Danske Artilleriregiment og 1. Artilleriafdeling målrettet på at færdiggøre og sikkerhedsmæssigt godkende de nye kanonrør, samt udarbejde tekniske løsninger på de forhold, der skal justeres.

Samlet set betyder det desværre, at de i alt 15 stk. CAESAR først forventes overdraget til Danmark i løbet af foråret 2021. For at få det bedste ud af situationen for soldaterne i Oksbøl, vil der fortsat være to test-systemer til rådighed for 1. Artilleriafdelings, indtil de færdige haubitser leveres til Hæren.

I andet halvår 2020 forventes 1. Artilleriafdeling også at modtage de første 4-6 stk. nye 120mm tunge mortersystemer (CARDOM 10) indbygget i PIRANHA. De resterende tunge mortersystemer (op til i alt 15 stk.) forventes leveret frem til foråret 2021.

Udover de 15 stk. CAESAR der planlægges leveret i 2021, har Forsvaret bestilt yderligere fire stk. CAESAR, der forventes leveret i 2023. Herefter vil 1. Brigade råde over en fuldt moderne artilleriafdeling med såvel artilleri- som tunge mortersystemer.