F341 ABSALON en af Søværnets ASW-fregatter, som skal udrustes med TAS. Her på patrulje ved Grønland.

F341 ABSALON en af Søværnets ASW-fregatter, som skal udrustes med TAS. Her på patrulje ved Færøerne.

 

Sonarsystemerne, som skal installeres på Søværnets nye Anti Submarine Warfare (ASW) fregatter, F341 ABSALON og F342 ESBERN SNARE, udgør en af grundstenene i opbyggelsen af en anti-ubådskapacitet. Sonarsystemerne vil gøre enhederne i stand til at gennemføre komplicerede ASW operationer både selvstændigt eller som en del af en større flådestyrke. Den lavfrekvente slæbesonar vil gøre det muligt for fregatterne at spore ubåde på væsentlig større afstande end det, der er muligt i dag. I modsætning til den nuværende sonar, som er monteret på skroget, kan sensordelen i slæbesonarsystemet nemlig placeres på en taktisk fordelagtig dybde, hvilket medvirker, at sporingsafstanden bliver længere. Derved får de danske skibe en moderne kapacitet, som fremadrettet gør det muligt at indgå i NATO’s ASW operationsområder.

 

Offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen er kulminationen på et længere forløb, hvor FMI i tæt samarbejde med Søværnskommandoen har udarbejdet det omfangsrige udbudsmateriale, der skal tilsikre, at det ønskede materiel anskaffes til Søværnet. Nu påbegyndes det store arbejde med at udvælge det firma, der skal levere sonarsystemerne. Udvælgelsen af det firma, hvis produkt skal sikre Søværnet en moderne ASW kapacitet i mange år fremover, vil være baseret på, hvilket firma der bedst lever op til de stillede krav og til prisen. Kontrakt med den endelige vinder af udbuddet forventes underskrevet medio 2022.