Flystøjsovervågningssystemet bliver grundlæggende det, som kendes fra Københavns Lufthavn, og det vil bestå af en række mobile og faste målestationer.

 

De mobile målestationer vil forventeligt kunne tages i brug i første kvartal 2021 og vil i første omgang være placeret på Flyvestation Skrydstrup med henblik på at få erfaringer med systemet. De faste målestationer forventes fuldt implementeret i første kvartal 2022. De faste målestationer opsættes senere, da der skal indgås aftaler med lodsejere og ske en myndighedsbehandling i Haderslev Kommune.

 

Systemet vil således være i drift i god tid inden, F-35 kampflyene ankommer til Skrydstrup i 2023.

 

Når det igen er muligt at afholde ”Godt Naboskabsmøder”, vil tidsplanen for implementeringen blive gennemgået for naboerne. Der vil også blive udsendt informationsmateriale inden, de første dele af systemet bliver taget i brug.