[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Samarbejdet og aftalen indebærer, at SDFE blandt andet skal producere landkort og geodata over Rigsfællesskabet, flyvekort over Danmark samt løsning af specialopgaver og projekter over såvel dansk som internationalt område.

Grønland og Arktis i fokus

Som nævnt omfatter aftalen, at SDFE skal producere geospatiale standard- og specialprodukter, der dækker nationalt og internationalt. Det gælder eksempelvis specialopgaver og projekter, som også berører Grønland og Arktis; områder, hvor der i disse år er et særligt behov for kort- og geodata og øvrig viden om geografiske forhold.


Nykortlægning via satellitbilleder af hele det isfri område af Grønland er påbegyndt.

I samarbejde med Forsvaret og FMI er SDFE allerede i gang med en omfattende nykortlægning af Grønlands isfrie landområder. Læs mere i nyheden "Nykortlægning af Grønland" bragt på fmi.dk 26. september 2018.

Strategiske og operative behov understøttes


Et væsentligt strategisk element i den nye samarbejdsaftale er øget fleksibilitet, hvor der i større grad tages højde for en hastigt foranderlig verden. Den nye aftale betyder således, at SDFE også fremover kan levere kort- og geodataprodukter til Forsvaret, som understøtter Forsvarets behov. Om vigtigheden af den nye aftale udtaler FMI's vicedirektør, brigadegeneral Anders Mærkedahl Pedersen:

- Det er fundamentalt for Forsvarets virke, at vi har gode kort- og geodata til rådighed inden for samtlige domæner. I den forbindelse er vores strategiske samarbejde med SDFE helt afgørende og den nye aftale giver os mulighed for i endnu højere grad end hidtil at tilpasse vores kort- og datagrundlag til de aktuelle strategiske, operative og taktiske behov.

Tilbage i 2019 kunne FMI desuden annoncere en ny rammeaftale indgået med virksomheden Geoinfo for geospatial software, der muliggør anvendelse af data til en lang række formål. Læs mere i nyheden "Ny rammeaftale for geospatial software" bragt på fmi.dk 28. november 2019.


Eksempel på anvendelse af geospatial software. Grafik: Geoinfo.

Langvarigt samarbejde og deltagelse i arbejdsgrupper- og fora

Samarbejdet mellem SDFE og Forsvaret går mange år tilbage, og ændringer i Forsvarets behov har gjort det nødvendigt at lave en ny aftale, der nu altså er på plads.

Samarbejdsaftalen omfatter slutteligt rådgivning, kompetenceudvikling samt deltagelse i nationale og internationale arbejdsgrupper og -fora på vegne af Forsvaret med deltagelse fra FMI-repræsentanter.