Ny samarbejdsaftale mellem Rigspolitiet og FMI

Her underskrives aftalen af henholdsvis vicedirektør Anders Mærkedahl fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og økonomidirektør Andreas Langsted fra Rigspolitiet. Foto: FMI

Samarbejdsaftalen forstærker muligheden for en fælles udnyttelse af synergier og ressourcer, idet den valgte samarbejdsmodel giver mulighed for at aftale, at en myndighed skal omfattes af et udbud og kunne trække på en rammeaftale, som den anden myndighed har til hensigt at udbyde.

 

”Denne nye samarbejdsaftale med Rigspolitiet understøtter vores strategiske fokusområde, som omhandler udvikling af samarbejdet med andre offentlige ordregivere, hvorved vi kan spare transaktionsomkostninger i forbindelse udbud. Jeg er derfor rigtig glad for, at det nu bliver muligt for Rigspolitiet og FMI at få gavn af hinandens rammeaftaler”, udtaler vicechef for FMI, Anders Mærkedahl i forbindelse med aftalens indgåelse.

 

Økonomidirektør Andreas Langsted fra Rigspolitiet fortæller, ”Vi er i Rigspolitiet rigtig glade for samarbejdsaftalen, der gerne skulle gøre det lettere at samarbejde om anskaffelser på de områder, hvor vi har sammenfaldende behov. Der er ingen tvivl om, at der er et stort potentiale i at øge samarbejdet på relevante områder”.

 

FMI er statens største indkøbsorganisation med et samlet årligt budget på op mod 10 mia. kroner og har rammeaftaler på alt fra våben og ammunition til beklædning og tjenesteydelser. Den nye samarbejdsaftale er allerede trådt i kraft.