[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Kontrakten er underskrevet og levering og ibrugtagning af de første ud af forventeligt 13 SITTAL-systemer fra RUAG forventes at ske i 2. halvår af 2021. Dette afhængigt af Covid-19.

Nederst i nyheden kan videopræsentation af SITTAL fra RUAG's YouTube-kanal ses.

Omfattende opgradering af GSIMS-kapaciteten

SITTAL-systemet erstatter eksisterende GSIMS-løsning i Forsvaret, der dels består af fire systemer fra dansk, men ikke længere eksisterende virksomhed, og dels af to systemer fra Thales. Indfasning af de eksisterende systemer skete henholdsvis i slutningen af 90'erne, 2004 og 2008.

Anskaffelsen af SITTAL betyder en markant opgradering og modernisering af GSIMS-kapaciteten i Forsvaret, både hvad angår teknologi og antal systemer. Dertil kommer, at foruden "klassisk" skydetræning, vil nye GSIMS-løsning tilbyde instruktøren og den enkelte soldat træning i blandt andet realistiske og relevante 3D-miljøer (ørken, semi-ørken, urban etc.) med 5-10 deltagere.

GSIMS giver instruktøradgang til skydetekniske data


Styrken ved en GSIMS generelt ligger i instruktørens adgang til de skydetekniske data som afslører den enkelte soldats adfærd med det pågældende våben.

Anvendelse af en GSIMS optimerer skydeuddannelsen, der kan opdeles i grundlæggende uddannelse, funktionsuddannelse og enhedsuddannelse, hvor grundlæggende uddannelse gennemføres som kombination af grundlæggende skydeteori, våbenbetjening samt skydning med gevær M/10.
Funktionsuddannelse omfatter tilsvarende på de andre våbensystemer, samt en videreudbygning af uddannelsen på gevær M/10 for de soldater, hvor gevær M/10 er deres primære bevæbning.
Enhedsuddannelsen uddanner soldaterne i at virke i taktisk grupperamme i kamp fra en stilling med henblik på at engagere og bekæmpe mål ud fra den taktiske situation.

Detaljerede SITTAL-anvendelsesmuligheder

Anvendelse af SITTAL som Forsvarets nye GSIMS-system giver bl.a. muligheden for en mere realistisk og forbedret skydeuddannelse, herunder:

 

  • Visualisering af skyttefejl i forhold til sigte-, aftræks- og åndedrætsfejl, hvilket øger faglærere og instruktørers mulighed for at kontrollere, rette og vejlede
  • Gennemførelse af skydninger som er afhængigt af lys, vind, vejr og faciliteter Eksempelvis skydning mod bevægelige mål og korrektion for vind, hastighed m.m.
  • Individuel uddannelse af den enkelte skytte, idet der kan gennemføres forskellige typer skydninger på forskellige standpladser mod forskellige måltyper – samtidigt
  • Gentagende skydninger med stærkt bekostelige ammunitionstyper
  • Skydninger som ikke sikkerhedsmæssigt kan forsvares at gennemføres i virkeligheden
  • Træning i skyd/skyd ikke scenarier
  • Skydning mod bevægeligt mål med flere skytter på en gang samt skydning mod mål, der skifter retning og hastighed
  • Gennemførelse af enhedsskydning med efterfølgende visualiseret træfprocent, ildfordeling m.v.
  • Gennemføre forberedende enhedsuddannelse og skydning samt skyttetjeneste for makkerpar, hold og gruppe
  • Skydning i makkerpar - mod mål på klods hold og fra skiftende retninger

 

Oplysninger om nye GSIMS findes i faktaark (PDF) om SITTAL fra RUAG.

 

Leverandørfakta

RUAG er et verdensomspændende firma med afdelinger i 15 lande. De udvikler, producerer og leverer en bred vifte af produkter inden for Aerospace, luft- og landforsvar, herunder simulation. Deres hovedsæde ligger i Schweiz, men det er deres afdeling i Frankrig, som bliver leverandør og forsvarets samarbejdspartner for levering af den nye GSIMS.