[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Efter flere års samarbejde med andre nationer i forskningsforummet »International Cooperative Engagement Program on Polar Research«, ICE PPR, er der nu skrevet under på en aftale, som formelt etablerer og formaliserer samarbejdet i de polare egne.

Aftalen sker på initiativ af US Office of Naval Research og skal styrke det internationale forskningssamarbejde, så man i fællesskab kan løse den udfordring det er at operere i et barsk område, hvor miljøforhold ændres hurtigt i tid og rum.

- Viden og forskning i Arktis er afgørende for at sikre Rigsfællesskabets stabilitet og tryghed. Derfor intensiverer vi nu forskningen. Det er blot et led i styrkelsen af indsatsen i området. I tæt samspil med vores arktiske kolleger håber vi, at den styrkede viden og forskning kan bibringe viden til gavn for såvel det civile og militære, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Forskningssamarbejdet vil give indsigt i andre landes arktiske forskning og udvikling, og Danmark kan stille eget indgående kendskab til rådighed for samarbejdspartnere.

Danmark er desuden udpeget til at være ansvarlig for fokusområdet ”Situational awareness” under ICE PPR. Her forskes der i de metoder og platforme, der kan bidrage til at have ajourført viden om hvem, hvad og hvor der befinder sig mennesker og enheder, som skibe og fly, i et givent operationsområde.

Udover Danmark, deltager USA, Canada, Norge, Finland, Sverige og New Zealand i forskningssamarbejdet.

Fakta: Om ICE PPR

ICE PPR er et samarbejde, der er etableret som et military-to-military forskningsforum. ICE PPR har til formål at bidrage til, at især maritime operationer og øvelser kan gennemføres sikkert i de polare egne.

Arbejdet er organiseret i fokusområder, og der er udpeget et ansvarligt land for hvert af de fire fokusområder, som er:

  1. Situational Awareness
  2. Human Performance
  3. Platforms
  4. The Environment

 

Danmark er repræsenteret ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og er ansvarlig for fokusområdet Situational Awareness. Dette fokusområde forsker i de metoder og platforme, der kan bidrage til at have ajourført viden om hvem, hvad og hvor der befinder sig mennesker, enheder som skibe og fly i et givent operationsområde.

Dette kendskab er vigtigt, da vejrforholdene og forholdene til søs kan ændre sig voldsomt og hurtigt i de polare egne. Desuden er der mørkt halvdelen af året og i tilfældet af, at der eksempelvis opstår en eftersøgningsmission (search and rescue) eller et olieudslip, skal der handles hurtigt med de ressourcer, der er til rådighed.

De deltagende nationer i forskningssamarbejdet i de polare egne er, foruden Danmark, USA, Canada, Norge, Finland, Sverige og New Zealand.