[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Grundet COVID-19 blev fristen for indsendelse af projektforslag til medfinansieringsordningen udskudt fra den 24. marts til i dag tirsdag den 21. april kl. 1200. I stedet for at udskyde fristen yderligere, vil der blive igangsat endnu en runde i år med frist for indsendelse af forslag den 1. oktober.

Der vil således i 2020 være to ansøgningsfrister til fremsendelse af projektforslag til medfinansieringsordningen: 21. april 2020 og 1. oktober 2020.

Yderligere information vil være at finde her på fmi.dk når fastlagt samt ved at følge FMI på LinkedIn.