[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

FMI har igangsat et offentligt udbud om indkøb af én NOMOS til Flyvestation Skrydstrup med optioner på én NOMOS til Flyvestation Karup og én til Flyvestation Aalborg også. NOMOS skal bruges til at måle støjniveauet fra de kommende F35-fly.

I udbud af flystøjsovervågningssystem har FMI vurderet, at det ikke er proportionalt at stille krav om sociale klausuler. Vedligeholdelsen kan være af både forebyggende og korrigerende karakter.

  • Den forebyggende vedligeholdelse er kontinuerlig, men foregår ikke særligt ofte. Sandsynligvis vil denne bestå af et servicebesøg 1-2 gange årligt
  • Den korrigerende vedligeholdelse er hændelsesbaseret og foregår ikke via faste terminer. Denne vedligeholdelse iværksættes ved utilsigtede fejl, hvorfor en leverandør ikke kan planlægge derefter

 

Det vurderes, at både forebyggende og korrigerende vedligeholdelse i løbet af et år maksimalt vil andrage cirka 10-20 dage. Disse dage vil være fordelt udover hele året, typisk ved servicebesøg af én dags varighed, hvorfor det vil være vanskeligt at ansætte en elev til denne opgave, da arbejdet er så sporadisk og uforudsigelig.

Vedligeholdelse af NOMOS er således ikke kontinuerligt arbejde, hvor det vil være rimeligt at stille krav om sociale klausuler i udbuddet. På den baggrund vurderes det, at det ikke er proportionalt at stille krav om sociale klausuler i udbuddet.