[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Mål- og resultatplanen er den årlige aftale mellem direktøren for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, generalløjtnant Flemming Lentfer, og departementschefen.

Mål- og resultatplanen for 2020 dækker - ligesom tilfældet var for 2019 - bredt, har et tværgående fokus og beskriver det strategiske sigte for FMI i det kommende år. Mål- og resultatplanen er bygget op omkring et målbillede (se illustration nedenfor), der indeholder 3 flerårige, strategiske pejlemærker, samt 8 konkrete mål for året:


Sammenhængen mellem det strategiske målbillede og de konkrete mål fremgår af ovenstående figur.

Opfølgning via årsberetning

Opfølgning på målene overfor departementet sker ved kvartalsmøder, midtvejsrapportering og årsberetning.