[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Der er mange i samfundet, som bestrider vigtige nøglefunktioner, så Danmark kan løbe rundt under COVID-19 beredskabet, og Forsvarsministeriets koncern skal fortsat løse daglige opgaver. Endvidere har Forsvaret, som en del af Regerings afbødningsstrategi, indsat soldater, frivillige og reservister ved grænseovergange og andre samfundskritiske funktioner som hospitaler.

For at opgaverne kan løses må de medarbejdere, der varetager kritiske funktioner og operative opgaver stadig møde fysisk på arbejde hver dag. Det gælder for eksempel den sejlende tjeneste og vagthold ved de kongelige slotte, men det gælder også IT-medarbejderen, der varetager drift af kritiske systemer. I en stor organisation som Forsvarsministeriets koncern er der til daglig brug for IT til at få hjulene til at køre rundt, og særligt i denne tid stilles der store krav til koncernens IT.

Derfor er flere IT-medarbejdere stadig fysisk til stede på arbejdspladsen – blandt andet i FMI, som varetager en stor del af koncernens IT.

Der skal raske IT-medarbejdere til at løse opgaven

FMI lægger stor vægt på fortsat at understøtte koncernens interne IT-infrastruktur, mens der også er stærk fokus på at varetage IT af samfundsmæssig og operationel karakter. For at passe bedst muligt på medarbejderne har FMI reduceret antallet af IT-medarbejdere, der er fysisk tilstede på arbejdspladsen, til det absolut nødvendige.

Agnethe Kirkegaard, som er vicedirektør for Koncern IT i FMI, fortæller om situationen:

- "Nøglepersonale, der drifter kritiske systemer, er nødsaget til at være fysisk til stede ved systemerne på arbejdspladsen, og deres gode helbred er helt afgørende for Koncern IT. Det betyder, at alle øvrige medarbejderes adgang til bygningerne fra krisens start har været stærkt begrænset. Derudover er nøglepersonalet opdelt i adskilte hold for hele tiden at kunne sikre, at der er raske medarbejdere til at løse opgaven. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger blandt andet ved at regulere rengøringen i forhold til afspritning af dørhåndtag og overflader samt kantinemæssige forhold.”

Mange danskere har nøglefunktioner – forsøg at undgå smitte

Ligesom IT-medarbejderen er der mange andre i Danmark, som sidder med vigtige samfundsmæssige funktioner. Forsøg at undgå smitte ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Begræns fysisk kontakt
  • Vær opmærksom på rengøring
  • Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

 

Hold øje med Sundhedsstyrelsens opdateringer på COVID-19 her.