[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Som så mange andre danskere har en stor del af medarbejderne i Forsvarsministeriets koncern skiftet kontorfællesskaberne ud med hjemmearbejdspladser i forbindelse med COVID-19 beredskabet. Koncernen skal naturligvis stadig løse samfundskritiske opgaver – både indenfor eget ansvarsområde, men også ved at støtte øvrige myndigheder i deres arbejde.

I den forbindelse deltager koncernens IT-område i et bredt samarbejde på tværs af organisationer, herunder Statens IT og Rigspolitiet, om at understøtte IT-løsninger og sikre en stabil kommunikationsplatform.

Dog må mange opgaver løses hjemmefra i den kommende tid, og det stiller store krav til koncernens IT. I Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som varetager en stor del af koncernens IT, arbejdes der intensivt for, at andre ansatte fortsat har de nødvendige IT-redskaber til at klare deres daglige opgaver hjemmefra. Det er en opgave, som blandt andet kræver omfattende IT-support og kontinuerlig optimering af netværkskapaciteter.

Koncernens IT-kapacitet skal udnyttes på den mest effektive måde

Koncernens IT-infrastruktur er i høj grad gearet til, at en stor mængde mennesker kan benytte systemerne fra andre lokationer end arbejdspladsen. På nuværende tidspunkt er det dog flere end normalt, som benytter sig af det virtuelle rum til at kommunikere og løse opgaver. Det betyder, at trafikken på IT-systemerne ændrer sig. FMI har derfor stor fokus på at anvende kapaciteten på den bedste og mest effektive måde.

IT tilpasses behov under beredskabet

Under COVID-19 beredskabet tager FMI en række tekniske og adfærdsregulerende tiltag. Det er fortsat essentielt, at medarbejdere i koncernen kan kommunikere med hinanden, og derfor benyttes systemer til for eksempel videokonferencer i højere grad end normalt. I den forbindelse udvides kapaciteten ved fysisk at flytte servere fra et segment til et andet, hvor behovet er større.

Imens er der også fokus på, hvordan systemerne kan belastes mindst muligt. Derfor opfordres brugerne til at lukke sessioner til centrale funktioner i koncernen på computeren, når den forlades, da det ellers optager unødvendig plads på systemet.

IT-support til koncernens brugere

Koncernens IT-servicecenter, som yder telefonisk IT-support til brugerne, fik særlig travlt i slutningen af uge 11 og i starten af uge 12, da mange af koncernens brugere skulle indstille sig på hjemmearbejde.

Normalt får servicecentret i gennemsnit 300 henvendelser om dagen, men i de mest kritiske dage var dette tal allerede fordoblet før frokost. I flere dage modtog centret ca. 800 henvendelser i løbet af bare en enkelt dag. Antallet af henvendelser er nu stille og roligt ved at normalisere sig igen. Servicecentret kører med ekstra bemanding fra morgen til aften, hvor medarbejderne besvarer henvendelser hjemmefra og fortsat hjælper brugerne med at fungere fra hjemmearbejdspladserne.

Med samarbejde på tværs af IT-funktioner ydes der på denne måde en stor indsats for at sikre, at opgaver i Forsvarsministeriets koncern fortsat kan løses hjemmefra i en særpræget situation.