webinar

Webinaret er et åbent arrangement, hvor fageksperterne fra FMI vil orientere om juridiske faldgruber, udfordringer med prækvalifikationer og tilbud set fra et FMI perspektiv. Arrangementet afsluttes med en spørgeperiode, hvor der kan stilles spørgsmål omkring juridiske og kommercielle emner i relation til FMI udbudsprocesser.

 

Med webinaret ønsker FMI at øge industriens og erhvervslivets kendskab til FMI, således at mulige leverandører til FMI gives en styrket indsigt i FMI anskaffelsesgrundlag og udbudsprocesser herunder forståelse for FMI rammevilkår.

 

Webinaret omhandler udelukkende FMI anskaffelser og udbudsprocesser og er tilrettelagt ud fra en forudsætning om, at deltagerne allerede har forståelse for gældende regler (Udbudslov og Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet). Webinaret vil således ikke behandle de grundlæggende udbudsretlige regler. FMI kan i den forbindelse henvise til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside vedrørende udbud og Bedre udbud, hvor deltagerne kan finde information om udbudsreglerne.

 

Webinaret vil blive gennemført via Microsoft Teams.

Link til webinaret samt yderligere information om informationsmødet vil blive fremsendte til deltagerne tirsdag den 17. november 2020.

 

 

Program

 

0930-1000: Åben for log in

 

1000-1010: Velkomst

 

1010-1025: Forsvarets samarbejde og dialog med Industrien

 

1025-1100: Forsvarets anskaffelsesprocesser

  • Markedsundersøgelser
  • Indkøbspolitik

 

1100-1200: Juridiske faldgruber og udfordringer i udbud herunder med prækvalifikationer og tilbud fra et FMI perspektiv

  • Udbudsregler
  • Udbudsmateriale
  • Faldgruber og typiske fejl

 

1200-1230: Spørgeperiode

 

1230-1235: Opsamling og afslutning