[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Forsvarsministeriet har sendt udkast til forslag til lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup samt udkast til bekendtgørelse om støj fra Flyvestation Skrydstrup og udkast til bekendtgørelse om kompensation for støjgener fra Flyvestation Skrydstrup i offentlig høring.

Lovforslaget og bekendtgørelserne er centrale elementer i det videre forløb omkring indfasningen af de nye F-35-kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Lovforslaget og bekendtgørelserne er bl.a. udarbejdet på baggrund af flystøjsrapporten fra april 2019, terminalstøjsrapporten fra juni 2019, Miljøkonsekvensvurderingen for ændring af Flyvestation Skrydstrup og den politiske aftale om kompensation for F-35 flystøj fra november 2019. De centrale formål med lovforslaget og bekendtgørelserne er:

  1. At regulere den fysiske udbygning af Flyvestation Skrydstrup, hvor der i det sydvestlige hjørne af flyvestationen opføres et nyt F-35-kompleks, som skal huse de nye kampfly
  2. At fastsætte regler for udledningen af støj fra Forsvarets aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup, herunder støjen fra F-16- og F-35-kampflyene
  3. At tilvejebringe det retlige grundlag og fastsætte nærmere regler for en kompensationsordning for støj i overensstemmelse med den politiske aftale af 15. november 2019
  4. At skabe den bevillingsmæssige hjemmel til byggeriet af F-35 komplekset og til kompensationsordningen

Lovforslaget og bekendtgørelserne er sendt i høring ved en lang række myndigheder og interesseorganisationer, herunder de to lokale naboforeninger: Flyvestation Skrydstrups Naboer og Støjgruppen omkring Fighter Wing Skrydstrup. Høringsperioden løber frem til den 7. februar 2020. Der henvises til links nedenfor.

Hvis du som nabo har spørgsmål til udkastene til lovforslag eller bekendtgørelser er der mulighed for en personlig samtale med afdelingschef i Forsvarsministeriet Niels Henrik Hedegaard i Vojenshallen onsdag den 22. januar 2020 fra kl. 13.00 til 21.00 og torsdag den 23. januar 2020 fra kl. 08.00 til 21.00. Du kan endvidere sende skriftlige spørgsmål til Forsvarsministeriet på fmn@fmn.dk.

Miljøkonsekvensvurdering

Forsvarsministeriet gennemførte den 4. juli 2019 til den 30. august 2019 en offentlig høring over miljøkonsekvensvurderingen for ændring af Flyvestation Skrydstrup. Der blev modtaget 16 høringssvar, hvor alle fik et personligt svar i oktober 2019. På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet en endelig miljøkonsekvensvurdering, som kan læses nedenfor.

Link til:

Lovforslag

Støjbekendtgørelse

Kompensationsbekendtgørelse

Endelig Miljøkonsekvensvurdering