[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Under COVID-19 beredskabet stilles der store krav til IT i Forsvarsministeriets koncern, og IT-personalet løber derfor ekstra stærkt for at sikre, at ansatte har de nødvendige IT-redskaber, imens der også varetages IT af samfundsmæssig og operationel karakter.

IT-specialister sikrer adgang til krisestyringsnetværk

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er ansvarlig for regeringens krisestyringsnetværk, som er et kommunikationsnet, hvor der kan udveksles klassificeret information mellem ministerier og myndigheder fx via videokonferencer. FMI rykkede derfor hurtigt, da et ministerium havde et defekt videokonference-anlæg i begyndelsen af beredskabet. På kort tid blev anlægget udskiftet og tilkoblet det klassificerede netværk, så kommunikationen igen var mulig.

Understøttelse af værktøjer til virtuel kommunikation har høj prioritet

Under COVID-19 beredskabet benyttes systemer til videokonferencer i langt højere grad end normalt. I den forbindelse må kapaciteten på systemerne udvides og tilpasses, så den store trafik kan efterleves. FMI har derfor iværksat en justering af kvalitet på de virtuelle møderum og udsendt adfærdsregulerende tiltag til brugere i koncernen. FMI har nu indkøbt den dobbelte serverkapacitet til et system til videokonferencer, som er installeret og i brug. Det betyder, at langt flere kan anvende systemet på samme tid.

IT støtter personale i Den Nationale Operative Stab

I krisesituationer, såsom COVID-19, træder Den Nationale Operative Stab (NOST) i kraft og skal sikre tværgående samarbejde mellem myndigheder. Da Beredskabsstyrelsen bidrager med personale til NOST, aktiveres en lokal IT-afdeling, som til daglig støtter Beredskabsstyrelsen. Koncernens IT har i den forbindelse bidraget til IT-faciliteterne og har i samarbejde med Rigspolitiets IT hurtigt leveret printere og indstillet dem til rette brug i NOST.

Netværksforbindelse i COVID-19 testcenter

I alle landets regioner er der opsat testcentre, hvor henviste borgere kan blive testet for COVID-19. Ét af landets testcentre er placeret på Hjørring Kaserne, hvor den lokale IT-afdeling hurtigt iværksatte og oprettede en netværksforbindelse, så det blev muligt at tilgå internettet i testcentret.