[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Beregningerne er foretaget for det fulde F-35 flystøjbillede, der inkluderer afvisningsberedskabet, suverænitetshævdelse mv., og er baseret på BBR-oplysninger for alle ejendomme, hvilket giver et præcist billede af den konkrete støjbelastning. Indtil nu har støjbelastningen været angivet i støjintervaller på 5-dB i den offentliggjorte flystøjsrapport. Der er foretaget beregninger af maksimalstøjen med og uden anvendelsen af den sydlige parallelbane på Flyvestation Skrydstrup.

  • Punktberegninger for adresser i gul zone
  • Punktberegninger for adresser i rød zone