[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Netværket skal fra 2023 støtte Forsvaret i vedligeholdelsen af hele eller dele af støtteudstyret til F-35 (jord-, pilot-, IT- og træningsudstyr) på Flyvestation Skrydstrup. Det skal bemærkes, at der potentielt vil være muligheder for, at danske virksomheder ligeledes kan stå for vedligeholdelsen af støtteudstyr i andre F-35 partnerlande i Europa.

Læs meget mere her.