[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Klagen er indgivet af en leverandør, der ikke fik tildelt rammeaftalen, og efter Klagenævnets opfattelse har FMI ikke overholdt det såkaldte ”ligebehandlingsprincip” i forbindelse med udbudsprocessen.
Chefen for FMI landmilitære division, oberst Christian Ishøj tager kendelsen til efterretning men maner til besindighed:

- Kendelsen er taget ad notam og de afledte muligheder og konsekvenser vil i den kommende tid blive analyseret grundigt. Der eksisterer en række muligheder og det er min klare forventning, at kendelsen ikke vil medføre umiddelbare konsekvenser eller væsentlige ændringer for brugerne, udtaler oberst Christian Ishøj og tilføjer:

- Sig Sauer klarede sig klart bedst i testen og var den pistol, som brugerne fra værn og kommandoen foretrak. Kendelsen baserer sig på juridiske detaljer af sproglig karakter og grundlæggende har vi gennemført et grundigt og professionelt udbud, som har givet den rigtige vinder. Desværre har én af vores formuleringer omkring ét af kravene ikke været præcist nok, slutter oberst Christian Ishøj.

FMI overdrog den 27. februar 2019 den nye værnsfælles pistol til de værn og kommandoer, som skal anvende den. Læs mere om pistolen og udvælgelsen på fmi.dk og forsvaret.dk.

Klagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene af såvel klager som indklagede.