[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Testens formål var, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i samarbejde med Danske Artilleriregiment, skulle teste samtlige af de taktiske krav, som er blevet stillet til denne våbenplatform.

Det er første gang, at den nye Piranha 5 med mortéren indbygget testes igennem under forhold som ligner taktisk brug, og vognen og våbensystemet virker rigtig godt sammen.

Et af de væsentligste punkter, hvor det samlede system udmærker sig er på hastigheden; Både på stillingsindrykning, ildafgivelse og stillingsudrykning. Des kortere tid vognen er eksponeret i ildstillingen, des mindre er sandsynligheden for at fjenden kan nå at finde frem til vognens placering og bekæmpe det.

Endelige design låses fast efter sommerferien

Hermed udestår kun, at få gennemført mekanikerkursus for de instruktører, der skal undervise det faglige personel, inden de to prototyper leveres tilbage til Schweiz. Efter sommerferien gennemføres et møde hvor ”Design Freeze” fastlægges i f.t. de mange erfaringer, der er blevet gjort under de seneste måneders test. Det vil sige, at det endelige design for vognen med den indbyggede mortér låses fast, så produktionen af systemerne kan påbegyndes. De første systemer leveres til 1. Artilleriafdeling i Oksbøl i starten af næste år.