[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

I de kommende uger vil omkring 480 udvalgte soldater på tværs af Norden få udleveret prøveuniformssystemerne fra de fire leverandører, der er nået med til testfasen. Dermed lyder startskuddet på den omfattende testperiode, som starter i december og løber frem til maj 2020.  

Anskaffelsen af det nye nordiske uniformssystem sker som led i et fælles nordisk projekt benævnt Nordic Combat Uniform (NCU). Projektet gennemføres i rammen af det nordiske militære samarbejde NORDEFCO og omfatter Danmark, Finland, Norge og Sverige.  


Et helt nyt uniformssystem

I modsætning til vores nuværende uniformer, som alene bygger på et såkaldt lag-på-lag princip, sker anskaffelsen af den nye nordiske kampuniform som et samlet system indeholdende både under-, mellem- og yderbeklædning. Det betyder, at leverandørerne, som har budt ind på denne anskaffelse, har forpligtet sig til at levere et uniformssystem i tre konfigurationer; europæisk, ørken og jungle, hvor den europæiske konfiguration er delt i to, både en almindelig (intermediate), som går ned til minus 19 grader, og en såkaldt cold add on, som kan gå ned til minus 46 grader.  

- Ved at lade leverandørerne byde ind med deres systemer gør vi op med den gamle lag-på-lag tænkning. I stedet skal vi nu have en systemmæssig tilgang til uniformen, hvor det er leverandøren, som anbefaler den optimale sammensætning af fx materialevalg, kvalitet, snit m.m. i forhold til bl.a. aktiviteter og klima, som vi har beskrevet i udbudsmaterialet. Vi er derfor meget spændte på at se, hvilke systemer leverandørerne byder ind med, samt hvordan de vil klare sig under de forskellige tests, fortæller oberst Christian B. Ishøj, som er chef for den landmilitære division (KALA) i FMI, hvor den danske del af projektet er forankret.  


480 soldater tester uniformerne

Det nye uniformssystem vil fungere som et fælles system med det samme design i alle fire lande, men med det enkelte lands respektive sløringsmønstre. En af de helt store fordele ved en samlet nordisk anskaffelse er, at kontrakten, som er estimeret til ca. 400 millioner euro, er af en størrelse, som tiltrækker de helt store spillere indenfor produktion af uniformssystemer. Den allervigtigste styrke ved det nordiske samarbejde er dog den meget omfattende brugertest, som foretages af omkring 480 soldater på tværs af Norden af alt fra specialstyrker, stående styrker og værnepligtige.  

- Vi tager den operative og tekniske viden og erfaring fra fire lande og omkring 480 udvalgte soldater med ind i testen af de fire systemer. Dermed opnår vi et højt niveau af kompetencer og erfaringer fra de militære enheder i alle fire nationer, og det giver en helt unik test, som intet land kunne klare alene, fortæller Carsten Cederbye, som er dansk projektleder for anskaffelsen.  


Seks måneders intensiv brugertest 

Testfasen starter i december, hvor alle fire landes soldater bliver iklædt prøveuniformssystemerne. Frem mod slutningen af maj 2020 vil soldater på tværs af landene teste de fire prøvesystemer i konfigurationen europæisk i deres vante hverdag. Dog vil de danske soldater ikke få udleveret den såkaldte cold-add-on. Denne konfiguration er Norge, Sverige og Finland ansvarlig for at teste. Danmark er til gengæld ansvarlig for at teste ørken- og jungle konfigurationerne i relevante omgivelser henover foråret.  

I Danmark består testpersonellet af soldater fra stående styrke i Garderhusarregimentet (GHR), Jydske Dragonregiment (JDR), Trænregimentet (TRR) og Ingeniørregimentet (IGR) samt i mindre omfang af personel fra henholdsvis Specialoperationskommandoen (SOKOM), Flyvevåbnet, Søværnet og Joint Movement and Transportation Organization (JMTO). Det er forventningen, at der mod udgangen af 2020 vil blive indgået en rammeaftale gældende for perioden 2021-2028 med den vindende leverandør. Det er ikke endeligt besluttet, hvornår dansk indfasning og implementering vil blive gennemført.  


Den danske M/11 kampuniform

NCU skal afløse den nuværende danske M/11 uniform som er bygget på et gammelt design, hvor snittet stammer helt tilbage fra 1970’erne. Den er blevet modificeret nogle gange undervejs bl.a. har man fået ny under- og mellembeklædning, yderlag mm., og så er der lavet funktionelle og designmæssige tilpasninger undervejs. Sløringsmønstret er også løbende blevet ændret – senest i 2011, men grundlæggende er designet på M/11-uniformen det samme som i 70-erne.