[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Geoinfo er den danske distributør af ArcGIS-software fra amerikanske Esri. Aftalen giver alle i Forsvaret, lige fra de administrative styrelser til de operative enheder i felten, fri adgang til at bruge Esris ArcGIS-teknologi. Om indgåelsen af den nye rammeaftale udtaler orlogskaptajn Max Søborg Thomsen fra FMI's maritime divison:

- Vi anvender ArcGIS-platformen til at løse georelaterede opgaver. Hidtil har brugerne skulle anmode om indkøb af licenser, hvorefter vi har indkøbt, hvis vi har haft budget. Alternativt har vi indkøbt licenserne, og brugerne har selv skullet finde pengene. Nu får vi en stor samlet aftale for hele Forsvaret, hvilket giver os mulighed for både at brede brugen af teknologien ud til flere brugere og udnytte den fulde dybde af teknologien. Dermed lægger vi os på linje med de øvrige vestlige NATO-lande, som har lignende rammeaftaler på ArcGIS-platformen.

(Nyheden fortsætter under billedet)


ArcGIS anvendes bl.a. som kortgrundlag for den taktiske planlægning og bruges til terrænanalyser. (Grafik: Geoinfo)

Forsvaret har anvendt ArcGIS i en årrække og er en af de største brugere af ArcGIS-platformen i Danmark. Mange af Forsvarets andre softwaresystemer såsom C2IS, ERP- og Business Intelligencesystemer integrerer med eller trækker på ArcGIS-platformen.

Forretningskritisk kerneteknologi

GIS (Geografiske Informationssystemer) anvendes til at registrere, analysere og dele geografiske data. Esris ArcGIS-platform anvendes i hele NATO, herunder også i Danmark. ArcGIS-platformen er en forretningskritisk kerneteknologi for Forsvaret og anvendes til et bredt spektrum af opgaver.

(Nyheden fortsætter under billedet)

Eksempel på anvendelse af ArcGIS. (Grafik: Geoinfo)
 
Platformen anvendes bl.a. som kortgrundlag for den taktiske planlægning og bruges til terrænanalyser, samt indhentning og integration af geografiske data i såkaldte "Command and Control"-systemer.

Større udnyttelse af ArcGIS

Aftalen åbner op for endnu større udnyttelse af ArcGIS-universet. Forsvarets enheder får mulighed for frit at teste nye applikationer som fx mobile applikationer, der giver medarbejdere i felten mulighed for at indhente data og dele dem med resten af staben. Aftalen letter desuden administrationen betragteligt, da alle licenser fremover styres centralt.


Eksempel på topografisk anvendelse af ArcGIS. (Grafik: Geoinfo)