[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Anskaffelsen er kommet i stand i ramme af FMI Projekt Våbensigter gennem et frugtbart samarbejde mellem Hærkommandoen, Danske Artilleriregiment, Ingeniørregimentet og FMI.

Den nye LAM er af typen Terrapin X, som er en robust håndholdt laserafstandsmåler primært til brug af infanterienhederne i Hæren. LAM leveres med en taske, som kan ”molles” på udrustningen.


Den nye laserafstandsmåler af typen Terrapin X.

- Vi er overbeviste om, at vi med Terrapin X giver infanteriet en væsentlig forøget kapacitet under forskellige former for indsættelse - denne LAM bliver soldaterne glade for, udtaler projektleder kaptajn Jan Kræmmer fra FMI.

Forstærket evne til afstandsmåling

Med den nye kompakte LAM vil infanterigruppernes evne til at måle afstande til mål, terrængenstande og bygninger blive væsentligt forstærket.

- Skiftet fra afstandsbedømmelse til afstandsmåling betyder naturligvis en forbedret præcision, og den er særlig vigtig for troppernes effektivitet og sikkerhed under indsatsen. Det gælder især anvendelse i sammenhæng med ildledelse men også i en række andre situationer - f.eks. der hvor terrænets udformning kan virke misvisende, fortæller Adam Palczyk fra Kapacitetscenter Ildstøtte og Sensorer i FMI.

Gode tilbagemeldinger fra brugerne

Produktet blev testet af brugerne i efteråret 2018, og her var tilbagemeldingerne meget positive.

- Terrapin X skabte tryghed ved brugerne ikke kun takket være den robuste udførelse, men også pga. den meget nemme og intuitive betjening og skarpe optik. Under tests leverede Terrapin X korrekte og konsekvente målingsresultater med en præcision, der oversteg forventningerne. Dens kompakte (28mm) optik med 8x forstørrelse er overraskende god, og gør den nye LAM til et brugbart observationsværktøj, slår Martin J. Vinkler fra Kapacitetscenter Ildstøtte og Sensorer i FMI fast.

Seniorsergent Lars-Henrik Bjørn Pedersen fra 1. Lette Infanterikompagni ved Slesvigske Fodregiment, som var fører for brugertestholdet, fortæller:

- Laserafstandsmåleren er valgt med brugeren for øje. Den er bl.a. valgt ud fra robusthed, intuitiv betjening, og hvor meget uddannelsestid man skal bruge for, at soldaten får maksimal udbytte af den. Af de laserafstandsmålere, der ved med i testen, var Terrapin X den bedste vi kunne få.

Syv-årig rammeaftale

Indkøbet af de nye LAM sker på en syv-årig rammeaftale under Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet, og de nye LAM forventes udleveret til brugerne fra starten af 2020.


Underskrivelse af kontrakten 28. juni. Fra FMI obertsløjtnant Søren Høst, chef for Forretningsområde Kampstøtte, og vicepresident Alexei Charets, sales and marketing, Safran Electronic & Defense.


Der ’skydes/måles’ på 500 meter. Barnemad for Terrapin X.


"Test as you fight" - Der blev testet under realistiske forhold i Oksbøl øvelsesterræn.


"Test as you fight" - Der blev testet under realistiske forhold i Oksbøl øvelsesterræn.