[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Den første FENNEC helikopter med ny moderne GPS er prøvefløjet med succes. Frem mod medio 2020 ventes resten af flåden opgraderet.


Af og til må man handle hurtigt for at følge med den teknologiske udvikling. Det har folkene omkring AS550 FENNEC helikopterne måtte sande i takt med at den planlagte nedlukning af de civile nationale jordbaserede navigationsradiofyr, blandt andet omkring Karup, blev fremskyndet. Uden tilstrækkeligt mange af de gamle navigationsradiofyr vil FENNEC helikopteren nemlig ikke være i stand til at flyve under dårlige vejrforhold med ringe sigt.


Derfor måtte Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i samarbejde med Helicopter Wing (HW) og Flyverkommandoen (FLK) hurtigt tage affære og gå i gang med en større udviklings- og modifikationsopgave for at installere en ny GPS til brug for navigation i FENNEC. Den nye GPS er forudsætningsskabende for, at der kan opereres inden for rammerne af ”Instrument Flight Rules” (IFR), hvilket blandt andet betyder, at FENNEC helikopteren fremadrettet kan flyve i dårligt vejr uden brug af radionavigation.Gamle navigationsradiofyr slukkes

Luftfartøjernes instrumenter bliver i takt med den teknologiske udvikling mere og mere avancerede. Dette gælder også den infrastruktur, som ”taler” med instrumenterne. Og hvor der er udvikling af nyt, vil der samtidig være afvikling af gammelt, fortæller major Jens Vinther, Kapacitetscentermanager FENNEC i FMI.


Det gamle er i det her tilfælde de VOR og NDB stationer (navigationsradiofyr), der står spredt rundt i landet, og som der i mange år har været brugt til at navigere efter i dårligt vejr eller ved lav sigtbarhed. Radiofyrene er stille og roligt ved at blive nedlagt, efterhånden som luftfartøjer i højere og højere grad går over til at navigere efter GPS. Ganske få vil forblive stående indenfor de næste år. Efter planen skulle NDB-stationerne omkring Karup lukke ned med udgangen af september 2019, hvorfor der arbejdes hurtigt for at sikre, at FENNEC flåden kan forblive funktionsdygtig. Indtil videre har FLK fået nedlukningen udsat til årsskiftet.10 kg lettere helikopter

For at teste den nye GPS er der indledningsvist lavet en prøvemodifikation på FENNEC helikopteren med halenummer P-288. Udover installationen af den nye GPS besluttede FMI samtidig at benytte dette projekt til at få gamle systemer, der ikke længere bruges, fjernet samt at optimere ledningsføringen så fremtidig vedligeholdelse bliver lettet. Hen over sommeren er prototypen, P-288, blevet adskilt, og der er fjernet omkring 10 kg gammelt udstyr og ledninger. Samtidig har instrumentpanelet fra P-288 været en tur forbi Fighter Wing Skrydstrup strukturværksted for at blive modificeret, så der kunne skabes plads til den nye GPS og andre tilpasninger. Det hele afsluttes med ny overfladebehandling, så det kommer til at fremstå knivskarpt med den nye GPS i centrum.Vellykket prøveflyvning

For nylig blev prototypen, P-288, prøvefløjet med et yderst tilfredsstillende resultat. Nu er den endelige serieproduktion for den resterende flåde sat i gang. Opgraderingen af samtlige 11 stel forventes at være færdige i løbet af foråret 2020, hvorefter FENNEC flåden igen vil være fuldt funktionsdygtig.