[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Årligt udarbejder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) en materielkapacitetsplan, der på kort, mellemlangt og lang sigt skitserer forsvarets planlagte investeringer.

Med henblik på styrket dialog med industrien arbejder FMI med opdatering af indkøbspolitikken. Dette arbejde omfatter blandt andet en vurdering af, hvorvidt formatet for offentliggørelsen kan udvikles samt muligheder for øget kommunikation om udbud og indkøb.

Materielkapacitetsplanen kan altid findes under Industri > Anskaffelser > Planlagte investeringer.