[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

I perioden 4. juli til 30. august 2019 har Miljøkonsekvensvurderingen været i offentlig høring. På Nyt Kampfly-siden under Miljøkonsekvensvurdering findes oversigt over de indkomne høringssvar, og du kan ligeledes læse mere om Miljøkonsekvensvurderingen, samt byggeri og anlægsprocessen generelt.

Der er modtaget 16 høringssvar. Navn, adresser og telefonnumre i de private høringssvar er overstreget og et enkelt privat høringsvar offentliggøres ikke efter ønske fra afsenderen. Behandlingen af høringssvarene forventes at være færdig inden efterårsferien. Alle afsendere af høringssvarene vil modtage et direkte svar.

De modtagne høringssvar kommer fra private borgere, kommuner, foreninger, Miljøstyrelsen samt interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer.