[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

På det næste borgermøde om F-35 Kampfly vil Forsvarsministeriet sammen med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse præsentere miljøkonsekvensvurderingen for ændring af Flyvestation Skrydstrup. Miljøkonsekvensvurderingen er netop nu i offentlig høring indtil 30. august 2019.

Derudover vil resultatet af terminalstøjsberegningerne blive gennemgået. Terminalstøj er den støj, der ikke hidrører fra flyvning, men fra andre aktiviteter på flyvestationen. Resultatet af flystøjsberegningerne blev gennemgået på et borgermøde den 11. april 2019. Kompensationsmodellen vil ikke blive fremlagt på mødet, idet dette først vil ske på et efterfølgende borgermøde.

Sted og tidspunkt

Mødet afholdes 8. august 2019 kl. 19:00 i Vojenshallerne, Stadionparken 6, 6500 Vojens. Tilmelding er ikke nødvendig.