[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse]

Med den netop indgåede aftale for forsvaret for 2018-2023 har forligskredsen besluttet, at udbuddet af nye miljøskibe genovervejes, og at det i stedet undersøges, om man kan anskaffe en ny skibstype til løsningen af nationale opgaver, herunder havmiljøopgaver. I den forbindelse udtaler forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen:

”Vi undersøger nu, om ikke nye militære skibe kunne løse den opgave ved siden af, så vi slår to fluer med et smæk – og får styrket Søværnet. Med den nye forligsaftale styrker vi Forsvaret på flere områder, og vi har samtidig haft fokus på at give Forsvaret større bredde og robusthed – ikke mindst i lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling. Det er baggrunden for analysen af, om man i stedet for at erstatte Forsvarets udtjente havmiljøskibe kunne fokusere på nye militære fartøjer. Det handler om at se på, om vi kan løse opgaverne, styrke det nationale forsvar og sikre en bedre udnyttelse af Forsvarets samlede ressourcer, idet en ny skibstype selvfølgelig også skal kunne løse havmiljøopgaven”.

De leverandører, der i den hidtidige udbudsproces er blevet prækvalificeret, er pr. 29. januar 2018 blevet meddelt, at udbuddet annulleres.